Energibesparingar i datacenter är inte längre valfria
Hem KRÖNIKA Energibesparingar i datacenter är inte längre valfria

Energibesparingar i datacenter är inte längre valfria

Publicerat av: Redaktionen

[KRÖNIKA] I mars fastslog FN i sin klimatrapport att omställningen till hållbara energikällor och reduktionen av koldioxidutsläpp går för långsamt.

Om vi ska nå målet att medeltemperaturen inte får stiga med än 1,5 grader måste drastiska åtgärder vidtas – fort.

En av de mest effektiva åtgärderna, menar FN, är energibesparingar. Därför ligger det nära till hands att se över hur verksamheter kan bidra till nödvändig reducering av koldioxidutsläppen.

I enlighet med Parisavtalet och FN:s globala mål, som utgör grunden för en hållbar utveckling, behöver verksamheter rapportera in sina årliga koldioxidutsläpp. Det här är ett krav som minst sagt ger ansvariga gråa hår. Och ingen har väl missat att vi dessutom befinner oss mitt i en energikris?

Få ordning på energiskurkarna

Det är ett reellt problem att 30 procent av IT-utrustningen i datacenter står i gång trots att deras kapacitet knappt, eller ens alls, utnyttjas. De här enheterna kallas spökenheter och håller sina egna operativsystem i gång för att vara redo att besvara förfrågningar – som kanske aldrig kommer. Beroende på konfiguration använder de här enheterna minst hälften av strömmen som går åt hos en enhet som brukas fullt ut.

Dessutom producerar de värme och behöver kylas ner av en klimatanläggning, vilket resulterar i ökad energiförbrukning. Att hårdvara nyttjas mindre är resultatet av att verksamheter flyttar sina affärskritiska applikationer till molnet. Äldre servrar och enheter behålls ibland för att hålla i gång en eller ett fåtal applikationer som av någon anledning inte kan flyttas. Detta är otroligt ineffektivt energimässigt, i stället borde verksamheter samla sina applikationer på ett färre antal servrar för att på så sätt reducera energiförbrukningen.

Energibesparingar i datacenter är inte längre valfria

Carl Hansson, PreSales Solution Partner på Orange Business

För att mäta hur effektivt ett datacenters energiförbrukning är används Power Usage Effectiveness (PUE). PUE beräknas genom att dividera datacentrets samlade strömförbrukning med IT-utrustningens strömförbrukning. Ju lägre PUE, desto bättre presterar datacentret.

Det är dock inte helt korrekt att använda PUE för att ange effektiviteten i hela it-infrastrukturen då ansvarig för datacentret sällan ansvarar för alla delar såsom inköp, inställningar, nyttjande och styrning av arbetsbelastningar.

För att reducera energiförbrukningen och koldioxidutsläppen behöver verksamheter se över vilka datorer och lagerkapaciteter som faktiskt används. Det behöver göras med ett holistiskt perspektiv, som täcker in hela bilden, inklusive den samlade teknikportföljen, affärsprocesser och domäner.

 Upp i molnet och sen då?

Många verksamheter har flyttat en stor del av sina applikationer till molnet under de senaste åren. Det betyder att kunskap och tillsyn av strömförbrukning – och därmed kunskap om det derivata koldioxidavtrycket – har flyttat över till molnleverantören och bort från företaget självt. Många verksamheter behöver dock kunna rapportera in sina koldioxidutsläpp, så att de till exempel vet hur mycket koldioxid en transaktion släpper ut, hur mycket det kostar att lagra 1GB data i ett år, eller hur mycket koldioxid det krävs för att producera en cykel. De stora molnleverantörerna tillgodoser kunderna med översikter på koldioxidutsläppen, men de är inte helt relaterade till en bestämd affärsfunktion, process eller produktionsserie.

Konsolidering, analys och KPI:er är vägen framåt

Administrativa system som styr olika processer, som produktion, inköp, logistik och ERP-system innehåller värdefulla data. Administrativa data, samt tekniska data från mät- och styrsystem ger särskilt användbara insikter i effektiviteten hos en verksamhet eller produktionsprocess. Genom att se närmare på olika aspekter, omständigheter och konfigurationer i alla processer – eventuellt med hjälp av artificiell intelligens eller maskininlärning – blir det lättare att kartlägga hur de optimala och mest energieffektiva processerna egentligen ser ut.

Om vi ska kunna vända utvecklingen och på riktigt reducera verksamheters klimatavtryck är det nödvändigt att implementera mätning och analys av energiförbrukning, miljöparametrar och KPI:er för processer. Lyckad energistyrning kräver en grundlig förståelse av affärsprocesser och vilka applikationer, samt vilken infrastruktur som används i verksamheten. Detta kan vara omfattande och svårt att hantera vilket är anledningen till att verksamheter måste ha bättre översyn och definiera tydliga mål för energitillförseln.

Carl Hansson, PreSales Solution Partner på Orange Business

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00