Fujitsu-undersökning understryker digital transformation som främsta drivkraft för företagstillväxt

Företag visar stor tillit till användning av artificiell intelligens (AI) och över en tredjedel av företagen drar i dagsläget nytta av den digitala transformationen i sin affärsverksamhet.

Det framgår i undersökningen ”Global Digital Transformation Survey” som Fujitsu-undersökning understryker digital transformation som främsta drivkraft för företagstillväxt 1Fujitsu tagit fram. Undersökningen omfattar svar från 1614 företagsledare och beslutsfattare fördelade på 15 länder runt om i världen.

Allt eftersom AI och IoT i högre utsträckning genomsyrar företag och samhälle förändras yrkesrollen för människan. Effektivisering och förmågan till att utvinna data och omvandla den till handlingsbara insikter är en nyckelfaktor till varför 77 procent av företagsledare ser AI som en affärsmöjlighet. 65 procent uppger dessutom att de tror att AI-tekniken i viss mån kommer att ersätta människan.

Från undersökningen framgår det att 89 procent av företagen befinner sig i en fas där de antingen planerar, testar eller implementerar digitala initiativ kopplade till AI och Internet of Things (IoT). De affärsområden som företagsledare anser ha störst nytta av digital transformation är marknadsföring (38 procent), arbetsform och utförande (35 procent) samt operativ hantering och underhåll (30 procent). Marknadsföring är också det affärsområde flest företagsledare (74 procent) uppger vara i en fas av implementering eller genomförande av digital transformation.

Från undersökningen framgår det också att finans- och sjukvårdssektorn är de industrisektorer med störst tillit och intresse för digital transformation. Över hälften av respondenterna svarar att de är positiva till AI och IoT. Dock visar siffror att både finans- och sjukvårdssektorn presterar sämst i implementering och genomförande av digital transformation. Knappt hälften av företagsledarna inom finans- (46 procent) och sjukvårdssektorn (48 procent) svarar att de är i en fas där de förverkligar digital transformation i sin affärsverksamhet. Annat är det för tillverkningssektorn. Där svarar 74 procent de antingen implementerar eller genomför digital transformation, och är därför den sektor som visar på störst engagemang till att gå från planering till användning av digital transformation.