Svenska företag ligger efter inom dataanalys

En undersökning genomförd av Logi Analytics på IP Expo Nordic 2016 visar att svenska företag ligger efter Nordamerika och Storbritannien när det kommer till att bygga in moderna analysverktyg i sina verksamheter.

Endast 39 procent av de svenska respondenterna har börjat implementera eller fullt ut implementerat inbyggd analys, vilket kan jämföras med hela 66 procent i Nordamerika och Storbritannien.logianalytics-1024x6221

Undersökningen baseras på 182 svar från svenska IT -och teknikföretag samt representanter från den offentliga sektorn som deltog under gårdagens IP Expo Nordic. Även om Sverige ligger efter, så visar undersökningen också att 40 procent av de tillfrågade överväger att bygga in moderna analysverktyg i de applikationer som de använder dagligen.

Genom att bygga in analyser som är anpassade till våra arbetsflöden löser företag många av de problem som respondenterna i undersökningen lyfter. Bland annat så nämnde 24 procent av de tillfrågade att deras verktyg var svåra att använda. De störs även av att behöva växla fram och tillbaka i olika affärsapplikationer för att få fram olika analyser (9 procent) och saknar lättillgängliga och flexibla verktyg för att ta fram analyser anpassade till deras dagliga arbeten (10 procent).

– Användare vill få tillgång till rätt data vid rätt tillfälle. Detta motiverar svenska IT-chefer att börja titta på verktyg vars analyser når hela organisationen. Genom bygga in analyser i applikationer från första början får vi analyser som är bättre anpassade till det dagliga arbetet, något som gynnar hela företaget, Peter Eriksson, Nordenchef säger Logi Analytics.

– Hur företag kan integrera analys i sina verksamheter har varit ett av många intressanta ämnen på vårt evenemang i Stockholm. Det är ingen överraskning att vi tydlig ser att både europeiska och amerikanska företag står inför samma typer av utmaningar vad det gäller big data och analys. Svenska besökare har visat ett stort intresse för vad utställare från Storbritannien och USA har att erbjuda för att bättre förstå vad som krävs för att klara av framtida utmaningar, säger Bradley Maule-ffinch, Director of Strategy for IP EXPO Event Series.

Post Comment