Big Data löser även ”de små” problemen

Big Data är idag inte längre ett buzzword utan en nyckelfaktor i det förändrade sätt vi gör affärer på.

Den explosiva tillväxten av data uppgår idag (i morgon kan siffran vara en annan) till 2,5 triljoner bytes per dag – vilket på tre dagar ger fler bytes än vad det finns sandkorn på jordens stränder. Fler än 200 miljoner e-mails skickas, en miljon statusuppdateringar på Facebook, Twitter och Instagram, 12 timmar Youtube-videor laddas upp – varje minut.1

Det säger sig självt att förmågan att analysera och hitta affärsnyttig information ur dessa enorma datamängder både är en fantastisk möjlighet och en otrolig utmaning för verksamheter. En nyligen publicerad global rapport från Gartner slår också fast att fler än tre fjärdedelar av världens alla företag är i färd med att investera i big data-verktyg under de kommande två åren.

Målsättningen med dessa investeringar är förstås att kunna driva verksamheten på ett flexibelt och anpassningsbart sätt, med bättre styrning i högre hastighet. Men Big Data handlar långt ifrån bara om att utvinna nytta ur data utifrån – det finns stora tids- och effektiviseringsvinster att göra genom att vända blicken inåt och tillvarata data från den egna verksamheten.

I en arbetsmiljö där de flesta av våra arbetsredskap är nätverksanslutna på ett eller annat sätt blir en effekt av den nya tidens dataanalys att man kan applicera samma strategier på driftsdata. I den digitaliserade omvärlden blir också skadeverkningarna av driftstörningar och IT-haverier allt större – för många företag kan det röra sig om miljontals kronor i minuten. I en uppmärksammad undersökning utförd bland IT-tekniker av Market Intel Group i februari i år uppgav hälften att de hade besvär med underhåll av IT-utrustning, och nästan lika många, 48%, upplevde kostnaden för monitorering av IT-resurserna som en källa till oro. Därför kan prediktiv analys, möjliggjord av att samla in och realtidsanalysera data från de uppkopplade produkterna både spara tid och ge kontinuerlig överblick och tidig förvarning om framtida problem. Medan verksamheter förr ofta inte kunde förutse problem förrän de redan hade uppstått och agera reaktivt, finns idag helt nya möjligheter att forma sina enheters beteende snarare än att reagera på det.

Ett exempel är hur vi angripit problemet i vår senaste skrivargeneration. Applikationen Lexmark Predictive Service övervakar och analyserar data från fler än 100 sensorer i varje skrivare för att på ett tidigt stadium upptäcka potentiella problem, självkorrigera eller slå larm. Driftstopp kan därför undvikas och service planeras i förväg.

Det är förstås bara ett av tusentals exempel på hur prediktiv analys tillämpas och utvecklas i dagens kontors- och tillverkningsmiljöer, och ackumulerat kan här typen av ”vardaglig” Big Data-insamling rädda både tid, pengar och serviceansvarigas nattro i stor skala.

På en global marknad där snabbhet är den ojämförligt största konkurrensfördelen är Big Data – både i ett makro- och mikroperspektiv – nyckeln för att bygga en mer agil, responsiv och produktiv organisation.

Susanne Karlsson
Nordisk marknadschef, Lexmark

Post Comment