61% av alla företag använder redan IoT-plattformar trots säkerhetsrisker

Användandet av IoT-plattformar ökar kraftigt inom i stort sett i alla branscher, visar en ny rapport från Kaspersky.

61% av alla företag använder redan IoT-plattformar trots säkerhetsrisker 1Samtidigt ökar attackerna mot denna typ av system.

Kasperskys rapport visar att nästan två tredjedelar av företagen i världen implementerade IoT-applikationer under 2019. Ökningen var högst inom hotell- och restaurangbranschen (från 53% 2018 till 63% 2019), inom sjukvården (från 56% till 66%) och i bank- och finansbranschen (från 60% till 68%).

Samtidigt uppger Kaspersky att 28% av verksamheterna som utnyttjar IoT att de utsatts för cybersäkerhetsincidenter som riktats specifikt mot uppkopplade enheter. Utvecklingen gör att det finns stora behov av att skydda IoT-system på ett effektivt sätt.

Kaspersky ger följande rekommendationer för att öka säkerheten kring IoT-system:

  • Utvärdera säkerhetsstatusen på din enhet innan den implementeras.
  • Genomför regelbundna säkerhetsrevisioner och förse säkerhetsteamet som ansvarar för att skydda IoT-system med aktuell information om säkerhetsläget.
  • Upprätta procedurer för att få information om relevanta sårbarheter i programvara och applikationer samt tillgängliga uppdateringar för att garantera korrekta och snabba svar vid eventuella incidenter.
  • Implementera cybersäkerhetslösningar som är designade för att analysera nätverkstrafik, samt upptäcka och förhindra nätverksattacker inom IoT-system.
  • Använd IoT-enheter som är designade på ett säkert sätt. Kaspersky IoT Secure Gateway säkerställer säkerhetsbeteendet av sig själv.