90 procent uppger att nätverket står i vägen för digitalisering

[KRÖNIKA] Det är många faktorer som driver på digitaliseringen. Det finns ett finansiellt tryck på många företag att öka digitaliseringstakten.

90 procent uppger att nätverket står i vägen för digitalisering 1Det sker också omstruktureringar av branscher och verksamheter med nya affärsmodeller och digitala plattformar. Nya yttre regleringar kräver också mer insatser digitalt och inte minst de nya kraven, förväntningarna och beteenden från användare och kunder, som förväntar sig digital tillgång till information, service, produkter och tjänster.

Oavsett vilka drivkrafterna eller initiativen är inom digitalisering så dyker de infrastrukturrelaterade frågorna snart upp, som prestanda, tillförlitlighet, effektivitet och – inte minst – säkerhet för digitala lösningar.

Onödig komplexitet
Trots att infrastrukturen och nätverket är sådana vitala delar och möjliggörare för ökad digitalisering uppger idag 90 procent av verksamheter att de missgynnas av komplexiteten i sina nätverk, och 82 procent upplever nätverksstopp och störningar som orsakas av manuella fel, enligt en rapport från Dynamic Markets. Problemen kommer bara att växa.

Med en växande mobilkultur som är förknippad med framväxten av IoT och edge computing, finns applikationer och data nu överallt – i datacentret, i molnet, i sensorer osv. Nya kraftfulla applikationer har också blivit stommen för företag inom alla branscher. Redan idag kan vissa globala tillverkare generera upp till fyra petabytes data per månad i sin dagliga verksamhet. Intelligenta fordon producerar två gigabytes data för varje 100 km, för att ta ytterligare ett exempel. För närvarande skapas och bearbetas cirka 10 procent av all företagsdata utanför ett traditionellt centraliserat datacenter eller moln. 2022 förutspår Gartner att denna siffra kommer att nå 50 procent. Detta ställer ännu högre krav på nätverk, prestanda och infrastruktur.

En stor del av de problem verksamheter upplever kommer sig av att så stor del av nätverken fortfarande är hårvarubaserade och att dessa når sina fysiska begränsningar.

Säkerheten måste gå i takt
När information och data blir allt viktigare sätter det press på det traditionella nätverket, till stor del för att säkerhetslösningar inte är inbyggda i själva infrastrukturen. Dess utformning tillåter inte fri och säker flytt eller bearbetning av data. Idag måste dock säkerheten vara inbyggd för när en attack sker – vilket kommer ske – så måste den automatiskt spåras och begränsas för att minimera konsekvenserna. Tänk om en biltillverkare inte säkrade data som de intelligenta fordonen genererar – om någon kunde hacka fordonet skulle inte bara förarens och passagerarnas liv vara i fara, utan även de i närheten av fordonet. Med ett virtuellt molnnätverk där säkerheten, bearbetningen och lagringen är oändlig fungerar hantering av data i realtid på ett säkert sätt.

Det här nya tillvägagångssättet – det virtuella molnnätverket – fokuserar på att skapa end-to-end-anslutning för att leverera företagsteknik till slutanvändaren oavsett applikation, enhet, moln, tjänst eller transport. Det kan vara ett smart fordon, en fjärrarbetare, en sensor i en vindkraftspark i Nordsjön – ja, tillämpningarna är oändliga.

Säkerhetsanalysen har traditionellt sett gjorts i hårdvaran men flyttar nu till mjukvaran. Detta skapar en oändlig skala och lagringspotential. Organisationer kan snabbt samla, automatisera och få kunskap från sina data, samtidigt som de kan mäta sina processer och maximera framtida affärsmöjligheter. Detta betyder att en tillverkare kan automatisera hanteringen av data för att identifiera sätt att effektivisera sina processer. Ett logistikföretag kan exempelvis identifiera ett fordons skick och planera underhåll när det behövs, och inte för att det har gått ett visst antal veckor i kalendern, utan baserat på mätdata från det aktuella fordonet i realtid.

Mjukvara kan det hårdvara inte kan
Visionen kan kännas långt borta, men tekniken kan göra detta idag. Det virtuella molnet är inte bara en vision utan plattformen för framtidens nätverk. Företagen kan endast fungera i en digital värld genom att reagera på marknadsförutsättningarna snabbare än konkurrenterna, ge anställda verktyg som främjar maximal produktivitet, samtidigt som integriteten upprätthålls och i slutänden varumärket. Hårdvara kan inte leverera detta längre, men mjukvaran kan.

Störningar på grund av en skör infrastruktur och bristande säkerhet kan inte fortsätta längre. Företagen kommer att behöva omfamna förändringar för att överleva “informationsekonomin”. Genom att skapa ett nätverk rustat för framtiden och kombinera det med det vi gör i datacentret, så kan vi erbjuda säkerhet för hela verksamheten, inklusive lokalkontor och skydda verksamheten från yttre hot. På så sätt får företagen den digitala infrastrukturen som behövs för att förnya sig, och kan fokusera på vad de gör bäst. Svaret är alltid programvara, men vad är frågan? Vad vill du göra med din verksamhet?

Per Gustafsson, Sverigechef VMware