B3IT en av vinnarna i Kammarkollegiets upphandling av konsulttjänster

B3IT Management AB (publ) har erhållit tilldelning i ramavtalsupphandlingen av IT-konsulttjänster för region Södra, som genomförts av Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet.

B3IT en av vinnarna i Kammarkollegiets upphandling av konsulttjänster 1B3IT är en av sju leverantörer som fick tilldelning inom följande anbudsområden: Verksamhetsutveckling & Krav, Systemutveckling & Systemförvaltning, Test & Testledning samt IT-säkerhet.

– Myndighetssektorn står idag för ca 30% av koncernens omsättning. Vi gläder oss åt tilldelningsbeslutet därför att ett ramavtal av detta slag innebär nya möjligheter för oss att växa våra affärer i södra Sverige, säger Sven Uthorn, VD och koncernchef för B3IT Management AB.

För B3IT innebär detta att man får möjlighet att erbjuda konsulttjänster inom betydligt fler områden än i tidigare ramavtal. Det nya ramavtalet ersätter de nuvarande ramavtalen avseende IT-konsulter, och kan användas för avrop från myndigheter i Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland, Blekinge, Skåne, Halland samt Västra Götaland.

Ramavtalet tecknas när lagenlig överprövningsperiod passerat, träder i kraft under oktober 2018 och löper sedan under 18 månader, med möjlighet till förlängning högst 30 månader, dvs totalt 48 månader. Ramavtalet garanterar inte någon viss volym.