Claremont utsedd till nionde mest attraktiva arbetsgivaren

Konsultföretaget Claremont utses ännu en gång till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare.

Claremont utsedd till nionde mest attraktiva arbetsgivaren 1Denna gång framröstad som nionde bästa arbetsgivare bland Karriärföretagen att arbeta och göra karriär på.

Claremont erbjuder konsulttjänster för en digital värld och har c:a 400 medarbetare i Sverige och Norge. Vid årsskiftet utsågs konsultbolaget till Karriärföretag 2019 och det är baserat på denna rankinglista som yrkesverksamma, med upp till 8 års erfarenhet, röstat fram sina ideal-arbetsgivare. Respondenterna i undersökningen är i åldersspannet 25-40 år och är ingenjörer, ekonomer eller verksamma inom IT branschen.

Karriärföretagen är en undersökning som listar Sveriges 100 mest attraktiva arbetsgivare. Listan fungerar som en kvalitetsstämpel för hur företag arbetar med sitt employer branding-arbete och hur bra de kan erbjuda unika karriär- och utvecklingsmöjligheter för studenter och yrkesverksamma.

Felicia Falck, CEO på Claremont Accelerate och ansvarig för Claremonts employer branding-satsning, ser denna lista som ett bevis på att Claremont har lyckats utforma en attraktiv utvecklingsmöjlighet för drivande, engagerade konsulter:

– Jag är stolt och imponerad över att vi lyckats bygga upp ett så starkt varumärke på en väldigt tuff arbetsgivarmarknad.