Commaxx tillväxtresa fortsätter

Commaxx fortsätter sin tillväxtresa och kan notera en vinstökning på 50 procent (Ebitda) under 2016.

Bakgrunden till vinstökningen är att det gått bra för både virtualiseringssidan och Commaxx tillväxtresa fortsätter 1säkerhetssidan. Intäkterna från säkerhetsverksamheten har dubblerats sedan 2015.

Den värdeadderande distributören Commaxx fortsätter sin tillväxt och under 2016 har de kunnat dubblera sin verksamhet kopplad till säkerhetslösningar. Även verksamheten kopplad till virtualisering utvecklats på ett positivit sätt.

– Vi ser en fortsatt tillväxt för Citrixs lösningar, säger Robert Wadtsein, vd för Commaxx i Sverige. Intresset fortsätter att öka och vi har fått mycket positiva signaler, inte minst när vi besökte Citrix Summit i Kalifornien i januari.

Under 2016 har företaget rekryterat nya säljare och nya medarbetare som ska arbeta med marknadsföring. Dessutom har verksamheten rörande säkerhetslösningar utvecklats positivt och Commaxx har kunnat skriva avtal med både Quest Software, Arcserve och Forcepoint.  

– Säkerhet är någonting som diskuteras i de flesta svenska företag just nu, säger Robert Wadstein. Med GDPR och de nya EU-direktiven som omfattar dataskyddsförordningen och personuppgiftshantering fortsätter också fokuseringen på säkerhet att öka.