Cybersäkerhet digitaliseringens största utmaning enligt svenska företag

Svenska företag är oroliga över IT-säkerheten i samband med digitaliseringens frammarsch, det visar en ny undersökning från YouGov på uppdrag av säkerhetsföretaget Trend Micro.

Cybersäkerhet digitaliseringens största utmaning enligt svenska företag 1En stor majoritet av de svarande spår dessutom en ökning av säkerhetsrelaterade utmaningar.

Svenska företag är positivt inställda till digitaliseringen och en majoritet av respondenterna i undersökningen som är VD, högsta chef eller ingår i den högsta ledningen upplever dessutom att den erbjuder ökade affärsmöjligheter för verksamheten. Detta visar resultatet från en ny undersökning av YouGov som utförts på uppdrag av IT-säkerhetsföretaget Trend Micro. 61 procent av respondenterna uppger samtidigt att digitaliseringen medför fler IT-relaterade hot, och rädslan för cyberangrepp ökar i takt med att företagen blir mer och mer digitala och lagrar allt mer information i molntjänster och molnbaserade IT-system.

Så många som 84 procent av undersökningens respondenter, som alla innehar ledande företagspositioner, tror att deras företag kommer att möta ökade säkerhetsrelaterade utmaningar kopplade till digitaliseringen under nästkommande fem år. Utmaningar direkt kopplade till IT-hot, som hackerattacker, bluffmail och skadliga program, samt utmaningar kring identifiering och skyddande av verksamhetskritisk data, uppges vara de största svårigheterna med den snabbrörliga digitaliseringen.

Hellre säkerhetsuppdateringar än ny personal

Oron för cyberhot medför ett ökat säkerhetsfokus hos 80 procent av respondenterna i undersökningen som är VD, högsta chef eller ingår i den högsta ledningen. Av dessa svarar över hälften (56 procent) att man idag satsar avsevärt mycket mer på säkerhet än tidigare. Bland de som kan svara på hur företaget planerar säkerhetsarbetet framåt handlar det främst om att investera i uppdaterade säkerhetslösningar. Så många som 34 procent väljer att investera i uppdaterade säkerhetslösningar istället för att exempelvis nyanställa personal till IT-avdelningen.

För Johan Jarl, säkerhetsexpert på Trend Micro i Sverige, är företagens ökade fokus på säkerhet välkommet.

– Mobilitet och molntjänster är där det händer mest hos företagen just nu, men detta medför också stora risker om man inte ser till att skydda känslig information, säger Johan Jarl, säkerhetsexpert på Trend Micro. För oss som dagligen arbetar med säkerhetshot och ser dess ökade komplexitet och effektivitet, ser vi mycket positivt på att företag i allt större utsträckning inser värdet i att prioritera säkerheten, då det inte krävs en stor säkerhetslucka för att angrepp ska orsaka förödande skada för organisationers affärsverksamhet.

Tilltro till smart teknik ett ljus i tunneln

Undersökningen visar också att en majoritet (51 procent) av de tillfrågade tror att digitaliseringen kommer att leda till bättre IT-säkerhet. Detta i samband med att respondenterna är övertygade om att smartare lösningar för säkerhet kommer att utvecklas i takt med att det digitala landskapet förändras.

– GDPR-hysterin och den senaste tidens säkerhetsbrister och IT-attacker mot exempelvis svenska myndigheter har gjort att allmänheten fått upp ögonen för vilka risker bristande IT-säkerhet innebär, säger Johan Jarl. Denna oro bekräftas tydligt av undersökningen, samtidigt är det kul att se att så många har tilltro till att det finns sätt att stärka IT-säkerheten i samband med en i överlag positiv inställning till digitaliseringen och även de affärsmöjligheter som den innebär.