Cygate tar hem Kammarkollegiets telefoniupphandling

Moln- och systemintegratören Cygate, en del av Telia, har fått underteckna Kammarkollegiets ramavtal för upphandling av telefoniprodukter.

Det innebär att Cygate nu som en av fyra leverantörer får konkurrera om offentliga telefoniprodukter inklusive hårdvara, programvara och konsul

IT-Kanalen.se
Patrik Olsson, vd på Cygate

ttjänster värda 300miljoner kronor per år i två år med förlängningsoption i ytterligare två. Tidigare ramavtal på området innehöll sex parter, nu finns endast Cygate, NetNordic, TDC och Tele2 med. Cygate är här en av de största aktörerna.

Cygate har fått underteckna Kammarkollegiets ramavtal för upphandling av telefoniprodukter (96-91-2015:002) från 2016-09-14 – 2018-09-30  med en förlängningsoption till och med 2020-09-30. Avtalsområdets produkter omfattar omfattar hårdvara och programvara såsom exempelvis telefoner och tillbehör, abonnentväxlar, så väl som tillhörande tjänster.

Kammarkollegiet har i sin förstudie till upphandlingen noterat flera trender på området: Unified Communication, ökad mobilitet, ökad integration, sammanslagning med övrig IT och en förflyttning mot att köpa telefoni som tjänst. Studien noterar att:

”Utmärkande för bra leverantörer är att de har hög kompetens och kvalitet samt både bredd och djup i produktutbudet och tillräcklig kapacitet att kunna leverera till mindre företag, men även komplexa lösningar till stora organisationer lokaliserade över hela landet… …Sammantaget så kommer det kräva allt större kompetens hos leverantörerna med avseende på integration av en rad olika tjänster”.

Cygate anser att marknadstrenderna gynnar företaget –

– Marknaden för telefoniprodukter växer hela tiden och kraven höjs med mycket högre integration mot andra system, specifikt IT- och verksamhetssystem. Cygates förmåga att erbjuda expertis och ett brett utbud av produkter och lokalproducerade IT-tjänster såväl för mindre som större organisationer i hela Sverige har varit avgörande här och kommer att hjälpa oss att växa ytterligare framöver, säger Cygates vd Patrik Olsson.

 

Post Comment