Digital Shadows expanderar med automatiserad bevakning av dark web

Digital Shadows, som arbetar med att identifiera och förebygga digitala risker som organisationer står inför, lanserar idag en utveckling av sin prisvinnande tjänst SearchLight.

Utvecklingen innebär en breddad förmåga att täcka och bevaka det som sker på just dark web.Digital Shadows expanderar med automatiserad bevakning av dark web 1

Nu ökar Digital Shadows, med hjälp av det egna verktyget SearchLight, sin förmåga att samla in information från dark web. Organisationer kan med den här utvecklingen nu enkelt se fler händelser på dark webb, i rätt kontext, medan de sker och var de än sker. Detta innebär att organisationer enkelt blir notifierade direkt då de är föremål för cyberrisk, och får snabb information med uppdaterade listor över relevanta poster från trådar, inklusive kontextuell information om varje forumanvändare. På digitala marknadsplatser kommer riskabla produkter att flaggas och nyckelinformation om försäljarens rykte visas.

När det kommer till stängd kod på den öppna, deep och dark web så är dock automatiserad insamling inte nog. Digital Shadows menar att det är viktigt att komplettera datan med dataanalytiker- och experter som har tillgång till stängd kod och som kan addera ett kvalificerat lager till datan, nämligen den mänskliga analysen. Detta ger organisationer den information och kontext de behöver för att kunna adressera det som utgör den största digitala risken mot deras verksamhet. Automatiserad riskbedömning räcker alltså inte alla gånger då det inte är nog för att samla in all nödvändig information och då det kan vara missvisande.

Analys av hot handlar om att ge organisationer insikter kring att bevaka och hantera, samt att skydda sig mot hot, oavsett var de kommer ifrån. De aktörer som enbart fokuserar på dark web bidrar inte med en fullskalig bild av vilka risker deras kunder utsätts för. Säkerhetsansvariga behöver lättförståeliga säkerhetslösningar som kombinerar data med analys och därmed ger kontext för de digitala riskerna, säger Rick Holland, VP Strategy på Digital Shadows.