Hem Nyheter Föråldrad teknik gör att transport-och logistikföretag förlorar kunder och inte kan skala upp verksamheten

Föråldrad teknik gör att transport-och logistikföretag förlorar kunder och inte kan skala upp verksamheten

Publicerat av: Redaktionen

Hälften av alla transport- och logistikföretag instämmer i att deras organisation har föråldrad teknik och mer än en tredjedel anser att detta har hindrat dem från att skala upp tillräckligt under covid-19-pandemin.

Föråldrad teknik gör att transport-och logistikföretag förlorar kunder och inte kan skala upp verksamheten 3Det framkommer i en ny rapport från mobilitets- och IoT-företaget SOTI.

Transport- och logistikföretag förlorar kunder och missar möjligheter att expandera sin verksamhet på grund av föråldrad teknik i leveransens sista steg, enligt en ny global rapport från mobilitets- och IoT-företaget SOTI som tittat på de tekniska utmaningar som dagens transport- och logistikföretag ställs inför.

Trots att transport- och logistikbranschen har en extra stor efterfrågan just nu med de strikta rekommendationerna för fysisk distansering svarar nästan hälften, 49 procent, av alla transport-och logistikföretag globalt, och hela 68 procent av de svenska transport- och logistikföretagen, att deras organisation har föråldrad teknik. Globalt är siffran högst bland stora företag, med 5000–10000 anställda globalt, med 56 procent.

Rapporten The Last Mile Sprint: State of Mobility in Transportation and Logistics, som tagits fram på uppdrag av SOTI, baserar sig på intervjuer med 450 IT-beslutsfattare inom transport- och logistikindustrin i USA, Kanada, Storbritannien, Tyskland, Sverige och Australien. Rapporten syftar till att mäta bolagens åsikter och förstå de trender och lösningar som driver dem.

Föråldrad teknik innebär förlorade kunder
Hälften, 50 procent, av alla högre beslutsfattare inom transport och logistik globalt, och 53 procent i Sverige, vars organisationer använder föråldrad teknik, tror att de kommer att förlora, eller har redan förlorat, kunder på grund av det. Nästan en tredjedel, 30 procent, av dem ser användandet av föråldrad teknik som en direkt orsak till att de hamnar på efterkälken mot sina konkurrenter.

Möjligheter går förlorade
Den föråldrade tekniken påverkar också företagens förmåga att expandera eller hantera utmaningar i det rådande klimatet. Mer än en tredjedel, 37 procent, av de företag globalt som har föråldrad teknik, och 47 procent av de svenska, säger att den föråldrade tekniken har hindrat dem från att skala upp tillräckligt under covid-19-krisen, medan 36 procent av alla företag globalt, och 44 procent av de svenska, instämmer i att deras organisation skulle gynnas av att ha förbättrat realtidsstöd i kristider för mobila enheter.

”Mobile-first”-strategi ses som lösningen
Genom att anta en ”mobile-first”-strategi, kan transport- och logistikföretag få insyn i kritiska aspekter av sin leveranskedja och fatta beslut i realtid för att förbättra medarbetarnas produktivitet och skapa bättre, mer anpassade upplevelser. 29 procent av alla ledande befattningshavare svarar att införandet eller utökandet av en mobile-first-strategi är prioriterat för dem just nu för att driva verksamheten framåt.

– I dagens snabbrörliga transport- och logistiksektor måste företagen anpassa sina leveranskedjor med mobil teknik för att förenkla arbetsflöden och öka effektiviteten i sin verksamhet. Att inte göra det kan ha förödande konsekvenser för deras verksamhet, särskilt nu när snabba och spårbara leveranser inte längre är en ”nice-to-have”, utan en förväntning från kunderna, säger Todd Greenwald, General Manager på Heartland Computers, Inc.

Samtidigt instämmer två tredjedelar, 65 procent, av alla respondenter, och 64 procent av de svenska, i att deras organisation skulle gynnas eller redan har gynnats av att ha en effektiv mobile-first-strategi för leveransens sista steg. Mer än hälften, 58 procent, av alla svarande, och 64 procent av de svenska, som redan har en mobile-first-strategi för sista steget i leveransen, håller med om att den är effektiv och har minskat driftskostnaderna.

Shash Anand, produktstrategichef på SOTI, säger:

– Covid-19-pandemin har intensifierat den snabba förändring vi ser från fysisk handel till e-handel, och det har aldrig stått mer på spel. När konsumenter alltmer vänder sig till online-återförsäljare för sina inköpsbehov är snabb frakt inte längre en lyx – det är en förväntan. Transport- och logistikföretag halkar efter med föråldrad teknik, särskilt i leveransens slutskede, och det resulterar i förlorade kunder och missade möjligheter, säger Shash Anand, produktstrategichef på SOTI.

– Genom att implementera en robust mobile-first-strategi, kommer företag inte bara att kunna ge bättre kundupplevelser, utan också öka hastigheten, sänka kostnaderna, säkerställa en transparens i leveransen för kunden och slå ut konkurrenter. Att utrusta personal med den senaste tekniken och ha en integrerad plattform för mobilitets- och IoT-hantering är inte bara en kraftfull strategi för kundbevarande, utan även en effektiv verksamhetsstrategi, säger Shash Anand.

Globalt

Sverige

Min organisation skulle ha fördel av att ha förbättrat realtidsstöd för mobila enheter på fältet under covid-19-pandemin

35,8 %

44,0 %

Föråldrade system har förhindrat min organisation från att skala upp sin verksamhet tillräckligt under covid-19-pandemin

36,5 %

47,1 %

Eftersom vi inte har den senaste tekniken har min organisation hamnat på efterkälken jämfört med våra konkurrenter när det gäller den service som erbjuds kunderna

25,1 %

44,1 %

Eftersom vi inte har den senaste tekniken riskerar min organisation att förlora, eller har redan förlorat, kunder till konkurrenter

43,4 %

52,9 %

Instämmer eller instämmer helt med påståendet: Min organisation har föråldrad teknik

48,7 %

68,0 %

NET: Min organisation har eller skulle ha nytta av att ha en effektiv mobil-först-strategi för ”sista milen-leverans” som minskar driftskostnaderna

64,7 %

64,0 %

Min organisation har en effektiv mobil-först-strategi för ”sista milen-leverans” som har minskat driftskostnaderna

57,5 %

64,0 %

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>