Företag som väntar med en mobile-first-strategi bygger för misslyckande enligt ny rapport

Enligt en ny, global branschrapport låter var tredje företag sina medarbetare arbeta under utmanande förutsättningar utan den senast tillgängliga utrustningen och tekniken, vilket ökar risken för dataläckor och dataintrång.

Företag som väntar med en mobile-first-strategi bygger för misslyckande enligt ny rapport 1Oavsett om mobilitet driver innovation, förändrar användarbeteende eller förbättrar datahantering är den hjärtat av många affärsstrategier. I en ny rapport nämner företag framför allt säkerhet och integritet som två stora hinder som de behöver övervinna, eller åtminstone kontrollera, innan de kan börja fokusera på att förbättra sin produktivitet, sänka driftskostnader och vara innovativa. Bakom rapporten står leverantören av företagsmobilitet och IoT-hantering, SOTI, i samarbete med IQPC och Enterprise Mobility Exchange.

Rapport avslöjar häpnadsväckande data- och mobilsäkerhetshot

Bland rapportens nyckelområden avslöjas färsk statistik om data- och mobilsäkerhetshot. Nästan var tredje av respondenterna, 31 procent, avslöjade att de upplevt ett dataintrång under de senaste två åren, vilket gör dem till en stor del av varje IT-avdelnings fokus. Kanske mest chockerande är att mer än var fjärde av företagen, 27 procent, erkände att de antingen inte följer nationella eller globala förordningar om skydd av mobila enheter eller inte vet om de gör det.

Fem faktorer inom mobilsäkerhet rankades som nyckelfaktorer för företaget av mer än hälften av respondenterna: dataläckage (70 procent), dataintrång (61 procent), nätfiskeattacker (55 procent), ond mobilkod (54 procent) och skadliga appar (47 procent). Svarande i USA var mindre oroade över ond mobilkod (51 procent) än svarande på företag i Indien (75 procent), Tyskland (78 procent) eller Storbritannien (80 procent). Detsamma gällde för personlig datainsamling och missbruk, vilket enbart 41 procent nämnde som en nyckelfaktor i USA, jämfört med 69 procent i Kanada, 70 procent i Storbritannien, 72 procent i Frankrike och 78 procent i Tyskland. Sverige ingick inte i rapporten den här gången.

Moderna arbetskraftsmyter tydliggjorda

I branschrapporten upptäcktes att var tredje företag inte utrustar sin fältpersonal med rätt teknik för att utföra sitt arbete. Rapporten visar att 65 procent av organisationerna använder mobila enheter för att ge support till affärskritiska roller, som affärsnära mobila medarbetare på fältet, men en betydande minoritet på 28 procent gör det inte.

Organisationer som inte tänker mobilt först riskerar att hämma framgången i verksamheten och äventyra medarbetarnas produktivitet. Därför är det bekymmersamt att nästan två tredjedelar av organisationerna motarbetar den mobila transformationen. 64 procent av respondenterna i undersökningen svarar att arbetsplatsens kultur är den största utmaningen att övervinna.

Krattar manegen för IoT och 5G

Splittringen mellan organisationer som utnyttjar respektive inte utnyttjar sakernas internet, IoT, är uppseendeväckande, och den visar att alla inte är helt övertygade om potentialen i IoT. I undersökningen svarade 45 procent ja på frågan om deras organisationer utnyttjar IoT, vilket i sin tur betyder att mer än hälften inte gör det trots att 76 procent håller med om att IoT skulle öka produktiviteten i deras företag.

Shash Anand, produktstrategichef på SOTI, kommenterar resultatet av undersökningen:

– Det finns ett stort behov av att sätta mobilitetshantering och -innovation i hjärtat av organisationens strategi för att inte riskera dataintrång och den skada på rykte och kundrelationer som de innebär. Det är helt avgörande att företag ger sina medarbetare tillgång till de senaste uppdateringarna, apparna och enheterna, tillsammans med en gedigen utbildning för att forma kärnan till en strategi för mobil transformation. En framåtblickande mobilstrategi leder till nöjda medarbetare och kunder, vilket är en dubbel vinst för alla verksamheter.

Den exklusiva undersökningen besvarades av personer som antingen påverkar eller beslutar om inköp av teknik- eller mobilitetslösningar i sin organisation. Alla belyste varierande utmaningar, nuvarande förmåga och kapacitet att hantera förändring och ultimata mål och ambitioner för företaget.