Knightec förvärvar IT-konsultföretaget Dewire och bildar stark partner för digitalisering

Knightec förvärvar konsultföretaget Dewire som är specialiserade på digitala lösningar.

Knightec förvärvar IT-konsultföretaget Dewire och bildar stark partner för digitalisering 1
Dewire och Knightec bildar tillsammans en stark partner för digitala och mobila lösningar

Genom samgåendet bildas en stark aktör för industrins och offentliga sektorns digitalisering samt för den nya generationens ICT-lösningar. Affären är en del av Knightecs strategi att genom förvärv och organisk tillväxt utveckla nya affärsmodeller som skapar större kundvärden.

Genom samgåendet mellan Dewire och Knightec skapas ett starkare företag för att ta sig an kundernas utmaningar vid digitalisering av tjänster, produktutveckling och produktionsprocesser.

– Digitaliseringen förväntas förändra samhället i grunden och behöver vara del av alla företags arbete för bättre produktivitet. Detta kommer öka behovet av kompetens från konsultföretag som kan stötta med både IT- och produktutvecklings- och systemkunskap. Genom samgåendet med Dewire skapar vi en stark partner för digitalisering i såväl industrin som offentlig verksamhet, säger Dimitris Gioulekas, vd på Knightec.

Dewire är specialiserade på utveckling och livscykelhantering av digitala lösningar inom områden som AWS cloud, mobility, omnichannel, IoT, media och biometrics. Kunderna finns i norden inom branscher som offentlig sektor, industri, handel och ICT. Dewire består av ca 80 medarbetare med kontor i Stockholm och Sundsvall.

Knightec har drygt 600 medarbetare med specialistkompetens inom produktutveckling, främst kopplat till uppkopplade produkter och säkerhetslösningar. Huvudsaklig marknad är Sverige och andelen internationella affärer ökar.

Efter förvärvet kommer Knightec att bestå av drygt 700 medarbetare varav över 200 inom mjukvara och digitalisering. Dewire behåller sitt namn och blir ett fjärde affärsområde inom Knightec. Bolaget kommer att finns på tio orter i Sverige.

– Tillsammans med Knightec kommer vi att kunna erbjuda våra befintliga kunder såväl nya förmågor som större bredd och högre kapacitet. Vi når även nya kunder med en bredare tjänsteportfölj inom digitalisering för både tjänste- och produktbolag. För våra medarbetare kommer det att innebära nya möjligheter att utvecklas i ett större sammanhang inom helt nya områden, säger Fredrik Arinell, vd på Dewire.