Konsultmarknadsplatsen Comatch lanseras nu i Sverige, Danmark och Norge

Comatch är en konsultmarknadsplats på Internet som framgångsrikt erbjudit sina tjänster i  Tyskland, Schweiz, Österrike och Benelux-länderna. Företaget fortsätter nu sin framgångssaga och expanderar till de nordiska länderna. Toby Toudal Nielsen är ansvarig för den nordiska marknaden.

Toby Toudal Nielsen lowres  Ariane Bille
Toby Toudal Nielsen, Business Development Manager Nordics

Under de senaste åren har den svenska konsultmarknaden  visat en stark tillväxt,  i synnerhet med bakgrund av den svaga utvecklingen i andra europeiska länder. Bara den svenska  konsultmarknaden är värd 80  miljoner Euro och anses  som  den  största på den nordiska marknaden, enligt det brittiska analysföretaget Source Information Services, och är 22 procent större den danska marknaden. Vad gäller tillväxt är Sverige  tillsammans med Danmark ledande i Norden, båda  marknaderna  ökade med 5,5 % under 2014 och har drivits primärt av en efterfrågan på tjänster inom digitalisering och  operationella  förbättringar.  Från ett industriperspektiv är det offentlig sektor, handel och finansbranschen  som efterfrågar externa konsulter.

Comatch kommer  i  denna  växande  efterfrågan  att  fungera  som  en  bro  mellan  företag  som  söker   kompetens  och  frilanskonsulter som söker uppdrag, en ofta förbisedd marknad. Företag  har visat sig vara tveksamma till att anställa  frilansande konsulter, eftersom de inte vet hur man hittar rätt matchning eller är misstänksamma mot den erbjudna  kvaliteten. Comatch garanterar både tillgång och kvalitet, och därmed  ökar  företagens val av konsultexpertis.

För  att etablera Comatch i Sverige, Danmark och Norge  har  företaget anställt Toby  Toudal Nielsen börjat som Business Development  ManHager  Nordics. Toby har 20 års erfarenhet av den nordiska  marknaden  från  tidigare ledande befattningar inom telekom och mediebranschen. Ett nordiskt kontor är uppsatt i Köpenhamn och ska fungera som ett nav  för affärsmöten.

Comatch grundare Christoph Hardt förklarar steget in på den nordiska  marknaden:

–  Det  finns i huvudsak tre skäl till varför vi expanderar på den nordiska  marknaden. De nordiska länderna är mycket öppna  för Onlineinnovationer och är dessutom i framkant  av  gäller  frilansarbete. De nordiska länderna har även starka ekonomier,  vilket innebär att det finns ett behov av Business Consulting som sådan. Vår strategi uppfyller alla marknadskrav, så vi är mycket optimistiska för detta  steg.

– Vi  ser  en  ökad  användning  av  konsulttjänster  i  de  nordiska  länderna.  Comatch gör det möjligt för företag att komma i  kontakt med högt kvalificerade frilanskonsulter och experter. Kunder och konsulter kommer att uppfatta Comatch som en  värdefull tillgång för det nordiska konsultmarknaden, säger Toby Toudal Nielsen, Business Development Manager Nordics.

Post Comment