Low-code är för alla

[KRÖNIKÖR]  Vår rapport ”The State of Application Development, 2018” bekräftar många problem med mjukvaruutveckling som är välkända.

Low-code är för alla
Ruud Hochstenbach Nordenchef OutSystems

Men det skadar aldrig att ta del av erfarenheter från 3 500 IT-proffs från hela världen, varav 41 procent kommer från Europa. Den största yrkesgruppen i undersökningen är utvecklare, med en andel på 42 procent.

Det enskilt mest framträdande problemet som beskrivs i undersökningen kan sammanfattas med att ”det tar för lång tid att bygga mjukvara”. Känner du igen det?

Det visar sig att de som använder low-code-verktyg är mindre missnöjda med utvecklingstiden (20 procent), än de som inte gör det (33 procent). Omvänt så är andelen nöjda 21 procentenheter högre bland low-code-användare (55, respektive 34 procent).

Det här är vad man kan förvänta sig i en sådan här undersökning. Här kommer bomben: low-code-verktyg används inte bara av och passar inte bara för mindre företag och utvecklarorganisationer.

I Sverige ses low-code-verktyg ofta som lösningar för mindre sammanhang. Så är det inte i många andra länder. Och Outsystems undersökning understryker det. Nästan hälften, 48 procent, av deltagarna i undersökningen kommer från företag med 500 anställda, eller fler. 24 procent kommer från företag med 5 000 anställda, eller fler.

Det kanske mest anmärkningsvärda rönet är att det är de riktigt stora företagen, 10 000 anställda eller fler, som har minst problem med backloggar, alltså väntelistor för applikationer som ska byggas.

Om vi delar upp de deltagande företagen efter användning av low-code-verktyg visar det sig att de som använder dem har markant mindre problem med stora backloggar. 31 procent av low-code-användarna uppger att de inte har någon backlog. För de som inte använder low-code-verktyg gäller andelen elva procent.

Hur ska man sammanfatta det här? Med att användningen av low-code-verktyg är skalbar. Större företag får större fördelar.

Och vad betyder det i ett större perspektiv? Jo, att den digitala transformation som är nödvändig på de flesta företag går smidigare med low-code-verktyg.

Digitalisering handlar naturligtvis inte enbart om att leverera applikationer snabbt. Men utan snabba leveranser av applikationer blir det inget av digitalisering i praktiken. Då stannar den vid strategier. Det är ändamålsenliga applikationer som är anpassade till en snabbt föränderlig värld som är motorn i digitaliseringen.

Ruud Hochstenbach Nordenchef OutSystems