Miljardböter hotar företag som bryter mot nya dataskyddsförordningen

Den nya dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation), ska ge konsumenterna inom EU större kontroll över hur uppgifter om dem sparas av företag, organisationer och myndigheter.

När regleringen implementeras i svensk lag i maj 2018 kommer den att ersätta den nuvarande Miljardböter hotar företag som bryter mot nya dataskyddsförordningen 1personuppgiftslagen (PUL).

Få företag och organisationer har insett hur omvälvande EUs nya dataskyddsförordning är trots att de nya reglerna träder i kraft om bara ett år. Många företag har inte börjat anpassa sig och riskerar böter på upp till fyra procent av sin globala omsättning. Det innebär att de största företagen i Sverige, som omsätter 25 miljarder kronor eller mer riskerar böter på en miljard kronor om man inte efterlever de nya reglerna.

För att anpassa sig till den nya förordningen behöver företag genomföra ett antal förändringar.

Läs mer om GDPR och vilka steg som företag måste genomföra för att anpassa sig: https://www.tcs.com/content/tcs/en/services-technology/technologies/cyber-security/feature-thought-leadership/gdpr-preparing-for-the-new-privacy-regime.amp.html