När världen blir alltmer uppkopplad, gör Gemalto den säkrare

[PÅ STAN MED] Keith Hale vill få de svenska företagen att tänka mer strategiskt när det gäller identitetsautentisering och dataskydd.

Han är nordenansvarig för Gemalto, som är ett av världens ledande företag inom digital säkerhet med över 15 000 anställda och en omsättning på 3 miljarder EUR under 2017.

När världen blir alltmer uppkopplad, gör Gemalto den säkrare 1
Keith Hale, nordenansvarig för Gemalto

”Du hittar våra lösningar för identitetsautentisering och dataskydd mitt i det moderna dagliga livet. Vi är där när bankerna skickar pengar, människor korsar landgränser eller förare går in i uppkopplade bilar”, berättar Keith.

”Över tidszoner och kontinenter skyddar vi företag, regeringar och två miljarder människor från dataöverträdelser och identitetsstölder. Genom att förlita sig på oss kan våra kunder i 180 länder erbjuda pålitliga och säkra digitala tjänster så att deras kunder och medborgare kan njuta av sin digitala livsstil”, fortsätter han.

Utvecklar förtroendeskapande lösningar

Gemalto har digitala tjänster för en mängd olika områden såsom säkra betalningar, transporter och sjukjournaler. Det som utgör den gemensamma plattformen i deras lösningar är att det handlar om att skapa förtroende och trygghet i form av säker autentisering och strategiskt dataskydd. Keith berättar att företaget kom till genom en sammanslagning av två bolag som tillverkade SIM-kort.

Ta fram en strategi för dataintrång

”Vi lever tyvärr i en värld där antalet dataintrång ökar konstant. Jag tror att företag och myndigheter faktiskt behöver acceptera att de kommer att bli drabbade av ett dataintrång förr eller senare. Det handlar inte om att acceptera detta faktum utan att istället förhålla sig till detta och ändra sitt synsätt”, säger Keith.

”När man tar med i beräkningen och inser att man är en måltavla för hackare så är man också mer benägen att vidta åtgärder för att hantera hotet. Många lägger fokus på att ha ett rejält perimeterskydd men innanför det finns informationen oskyddad. Jag menar inte att man ska strunta i ett bra skalskydd men säkerhetsstrategin måste även omfatta helheten. Om man krypterar sitt data blir skadan inte så stor vid ett intrång eftersom inkräktaren visserligen har kommit över information men kan inte läsa den”, förklarar han.

”Jag tror att GDPR kommer att förändra synen på intrång och förlust av känslig information. Det har funnits en misstro hos en del när det gäller kryptering men det håller på att förändras nu. Idag förloras eller stjäls det över 5 miljoner dataposter per dag i världen. Av dessa är endast ca: 4 % krypterade. Det innebär att det finns en enorm förbättringspotential för att minska skadorna och det med relativt enkla lösningar. I vår lösning är dessutom krypteringsnyckeln extra skyddad eftersom den inte ligger på disk”, säger Keith.

Satsar på partner med djup kunskap

Gemalto har ett stor fokus på sina partners, allt arbete utgår nämligen från företagets partners varför det är oerhört viktigt att bygga långsiktiga relationer.

”Vi satsar mycket på att våra partners har spetskompetens på våra produkter och lösningar som vi säljer.  Att ha nöjda kunder är oerhört viktigt för oss och det uppnår vi med våra kompetenta partners som både förstår och kan applicera våra lösningar”, berättar Keith.

”I Sverige började vi samarbeta med distributören Exclusive Group år 2015 och det är vi mycket nöjda med. De blir som en förlängd arm för oss gentemot partners och kunder”, säger han.

”Gemalto har tre områden som hänger bra ihop. Det är Autentisering, Kryptering och Nyckelhantering. Under våren lanserar vi också ett nytt upplägg för våra molntjänster. Vi kallar det för Data Protection on Demand. Vilket enkelt beskrivet innebär att du kan köpa dataskydd som tjänst.  Vi arbetar med stora företag och myndigheter men vi har också mindre företag som har samma behov av våra lösningar men kanske inte är intresserade av att ha dem på hemmaplan. Genom att prenumerera på våra tjänster kan även de mindre aktörerna skaffa sig en säker och trygg plattform för autentisering och kryptering”, förklarar Keith.

Lagarbete triggar

Keith flyttade till Sverige från UK för snart 10 år sen. Han berättar att naturen var en av anledningarna till att han och sambon Penny flyttade hit.

”Jag var ansvarig för Norden redan innan vi flyttade hit och mina kontakter med Sverige gjorde att vi funderade på att flytta hit. När vi sedan fick se naturen och skärgården blev beslutet lätt att ta”, säger han.

Varför blev det då IT-branschen för Keith?

”Jag har alltid varit intresserad av teknik och siffror. Kanske är det en anledning till mitt yrkesval?

Jag fick tidigt möjligheten att arbeta med autentiseringslösningar och jag tycker fortfarande att det är ett spännande och viktigt område. Det är oerhört spännande att få vara med om allt som händer inom vår bransch just nu. Jag har alltid tyckt om att jobba med människor och det inspirerar mig mycket att se vilken dynamik som ett väl fungerande team kan skapa. Jag är intresserad av hur vi fungerar och kompletterar varandra när vi arbetar i en grupp”, avslutar Keith.

Mer information om dataintrångens omfattning finns på: http://breachlevelindex.com/

Privat:

Namn:                                          Keith Hale
Ålder:                                            49 år
Bor:                                               Vaxholm
Familj:                                          Sambo Penny
Intressen:                                    Träning, naturen, matlagning, umgås med vänner och familj
Senaste lästa bok:                      Talbok om amerikansk politik
Antal devices:                             Ca: 10 st.