Ny nordisk undersökning om våra fotovanor – vardagshändelser överlägset favoritmotiv

Det fotograferas som aldrig förr. Men vad är det vi svenskar helst ser till att föreviga?

Enligt en nordisk undersökning som Canon har gjort i samarbete med Yougov handlar det i första hand om vardagshändelser. På andra respektive tredjeplats kommer natur och resor.Ny nordisk undersökning om våra fotovanor - vardagshändelser överlägset favoritmotiv 1

I undersökningen har personer från Sverige, Danmark, Norge och Finland i åldrarna 16 till 40 fått svara på en rad olika frågor om sina fotografivanor. I den uppger drygt hälften av alla svenskar att de tar en till fem bilder per dag. Sex procent tar upp till tio bilder, och ytterligare sex procent tar tio eller fler bilder per dag.

Det absoluta favoritmotivet för svenskar är olika sorters vardagshändelser. 36 procent har detta på första plats. För drygt var fjärde är det natur som är favoritmotivet medan var femte uppger att de föredrar resor.

– Det här visar att det är i vardagen människor hittar sin inspiration. Även om det är spännande att åka bort är det ju i vardagen man har sitt vanliga liv. Det är i nuet som man hittar det vackra som är värt att föreviga. Vi vill uppmuntra människor att njuta till fullo av varje sekund, säger Helen, Iwefors-Häggblom, kommunikationschef på Canon.

Skälen till att man fotograferar är i första hand för att bevara minnen. Hela 72 procent uppger detta. Men man gör det även för att kunna visa vänner och familj vad som händer i ens liv. Närmare varannan som delar bilder i sociala medier uppger detta som det huvudsakliga skälet.

Den som svarat i undersökningen säger, föga förvånande, att bilderna de tar måste vara bra och ha ett bra motiv. Var fjärde uppger dock att de vill berätta en historia när de fotograferar.

Vi skiljer oss en del i Norden. I Finland och Norge är favoritmotivet natur. Danskarna gillar vardagsmotiv mest av alla, 42 procent väljer detta. Däremot ratar de naturbilder i större utsträckning och fotograferar mest mat i Norden.