Rätt finansiella processer är nyckeln till affärsrelaterad framgång

OpusCapita hjälper till att transformera företagens cash management process till den digitala tidsåldern.

Under mer eller mindre en hel dag fick vi möjlighet att följa med och lyssna på när affärsvärlden tillsammans med OpusCapita den 10:e maj 2016 bjöd på tips och idéer om svenska företag ska lyckas med kommande utmaningar inom den europeiska ekonomin och hur de bäst kan ställa sin struktur till en digital framtid. Bland flera intressanta talare som bland annat Anders Borg så var det ändå vår intervju med Patrik Sallner, CEO på OpusCapita som gav oss mest tankar kring de möjligheter som faktiskt finns och detta på vår marknad.

Frigörande av rörelsekapital

patrik
Patrik Sallner, CEO på OpusCapita

I en värld där antalet sena fakturabetalningar ökar lägger företagen allt mer resurser på att spåra och driva in dessa vilket dels tar tid från dess kärnverksamhet samtidigt som detta kostar enorma pengar sett till marknaden i helhet. Genom smart automatisering kan dessa företag istället få en effektiv process som på kort eller nästan obefintlig tid förvandlar en säljorder till en betald faktura med automatisk uppföljning.

–          Vi i norden är bland de främsta i världen sett till automatisering av faktura och inköpsprocesser men trots det är det bara cirka 40 procent av alla fakturor som går helt digitalt så det är fortfarande en oerhört stort marknad att jobba på, berättar Patrik Sallner.

Lång erfarenhet

OpusCapita har hållit på med olika former av automatisering av olika processer i cirka 30 år. Företaget började med dokument och gick sedan över till fakturahantering , vilket är grunden till ekonomiska processer men har under senaste tio åren fokuserat mer på helhetsbilden och däribland den viktiga inköpsprocessen vilken brukar kallas för purchase to pay.

Allt fler företag erbjuder idag olika digitala lösningar för att hantera inköp och fakturor som till exempel e-faktura. Fortfarande är det dock som så att väldigt många företag inte har eller erbjuder dessa möjligheter och det är här OpusCapita kommer in.

–           Vi kan hjälpa företaget att effektivisera hela köp/betalprocessen. Inköp, fakturering och betalning sker genom smart integration med banker helt digitalt. Vi jobbar idag med alla banker i norden och flera banker i över 50 länder. Detta är framför allt gynnsamt för multinationella företag som i normala fall jobbar med väldigt många olika banker. Hos OpusCapita kan dessa kunder slippa dessa steg och bara ha en kontakt och en lösning. Vi erbjuder kort och gott en helhet åt våra kunder, säger Patrik.

Den andra viktiga sidan är själva inköpssidan eller  Order to cash hanteringen. Här har OpusCapita lösningar som är integrerade med faktureringssystemen och därmed tar hand om hela fakturerings processen. Ursprungligen så skedde detta i pappersformat men numera så sköts det helt digitalt. Fakturor kan nå kunder på olika sätt. De kan komma direkt till nätbanken, som PDF via mail, till våra telefoner som sms eller på annat sätt men allt mer sällan kommer de som traditionell post och det är detta sista steg som vi under kommande decennium troligen kommer se försvinna helt och dr företag som redan har denna lösning har då en klar marknadsfördel. Utöver faktureringsdelen så sköter och erbjuder OpusCapita även kompletta inkassolösningar.

–          Vi erbjuder flera olika lösningar vilka är helt baserat beroende på vad kunden behöver. Ibland köper kunden en separat del eller tjänst som exempelvis fakturering. Denna kan vi sedan exempelvis köra via molnet som en SaaS lösning. Men företagen kan även gå så långt att de outsourcar hela sin finansiella process, en process där vi delvis även använder robotbaserade hjälpmedel för att ytterligare effektivisera och automatisera.

Robotar underlättar

Under åren som gått så har allt mer av processen som sker sett till digitalisering av ekonomiska processer hanterats av olika robotprocesser. Grundtanken med detta  tvåfald; dels så går det snabbare och vi tar bort en annars mycket monoton och tråkig process. Dessutom så minskas antalet mänskliga fel. Däremot förekommer det alltid fakturor och kvitton som är ”konstiga”, med text och tecken som maskinlärningen inte kan hantera och här kommer människan in med sitt unika sätt att se på saker och läsa mellan rader så att säga.

–          Denna lösning är däremot en tvådelad process som vi jobbar oerhört mycket med. För att förbättra maskininlärningen och skapa bättre förutsättningar för datorprogrammen att själva sätta samman och analysera det verkliga budskapet oavsett vad och hur något är skrivet.

–          Ett annat problem som kan uppstå, framför allt för multinationella företag, är alla de olika standarder som finns på exempelvis e-fakturor. Dessa skiljer sig åt oerhört mycket, till och med inom begränsade områden som norden. Men tack vare vår storlek som bolag och det kontaktnät vi har med banker så har vi kraften och kunskapen att hjälpa till även med denna process, berättar Patrik.

Underlätta för kunden

Just möjligheten att hjälpa kunder att förstå och tolka är en viktig del för OpusCapita. Detta gäller inte minst att kunna hantera olika lagar och restriktioner som förekommer mellan olika länder. Ta vara som exempel skillnaderna mellan länderna i Europa hur lagring av dokument ska hanteras eller hur bolag med säten i olika länder ska bemötas där exempelvis amerikanskäga, börsnoterade, bolag följer de amerikanska lagarna, något som inte alla företag här hemma känner till. Utav denna anledning kan OpusCapita även erbjuda olika SaaS lösningar där den fysiska lagringen sker på den plats som lämpar sig bäst utifrån företagens och länderna de verkar is krav.

–          Ta som exempel ett stort företag som köper delar med flera underleverantörer och ex. elektronik från Asien, vissa delar från USA och andra komponenter över hela världen. Vi kan då hjälpa till med cash management och utifrån ett verktyg hantera allt från en plats där kunskapen och de juridiska bitarna ligger hos oss och företagen kan fokusera på det som de är duktiga på.

Den sista pusselbiten

Trots att OpusCapita varit en snudd på komplett aktör på den digitala affärsmarknaden så tog förteget ytterligare ett steg för bara några veckor sedan. Detta genom uppköpet av JCatalog som är en tysk firma som fokuserar på inköps och kataloglösningar, vilket även namnet antyder.

ocpayment

–          Vi använder deras lösning för att bygga samman våra system och kunna erbjuda våra kunder nya och förbättrade möjligheter. Ta som exempel att du vill beställa träningsprodukter eller liknande, antingen internt på ett företag eller externt som kund. Med denna lösning får du en enkel lösning att bläddra bland dessa produkter. När vi sedan adderar OpusCapitas egna lösningar så kan vi sedan komplettera JCatalog med fakturering, betalning och uppföljning -allt på ett bräda, säger Patrik.

Tack vare denna migration så öppnas även nya dörrar över större delar av världen för OpusCapita som bolag. Dels kommer företaget att täcka in merparten av den europeiska marknaden men även Nordamerika och Australien.

Bryter vi sedan ner detta och tittar på den svenska marknaden explicit så säger Patrik Sallner så här;

–           Fortfarande är vi kanske störst i Finland som är vår hemmamarknad men vi har varit aktiva i Sverige under en längre tid och här finns även en ekonomi som går bra just nu vilket ger oss en god potential att fortsätta växa. Huvudmålgruppen här är mellan- till stora företag som omsätter någonstans mellan tre och trettio miljarder och med vår unika helhet så ser vi inte heller några direkta konkurrenter med samma kompletta portfölj.

–          För att avsluta med en kort summering så handlar transformeringen av företagens cash management process om att spara pengar i olika led. Detta kan förenklat göras på tre sätt; vi kan jämföra priser och köpa det billigaste eller så kan vi effektivisera processen och minska på personalkostnader, men det som våra kunder i slutändan tycker är viktigaste eller uppskattar mest är faktiskt den totala kontrollen. Med OpusCapitas lösning kan kunden ha direkt kontroll över vad som händer och när det händer vilket även minskar risken för bedrägerier och skapar en intern trygghet vilket är oerhört viktigt.

För mer information, besök ; http://www.opuscapita.se/startsida

[slideshow_deploy id=’586′]

Post Comment