Fem anledningar till varför varje utvecklingsteam behöver en produktdesigner
Hem REPORTAGE Fem anledningar till varför varje utvecklingsteam behöver en produktdesigner

Fem anledningar till varför varje utvecklingsteam behöver en produktdesigner

Publicerat av: Redaktionen

Det kan tyckas självklart att ett digitalt produktteam skulle vara ofullständigt utan en produktdesigner.

Men i verkligheten är rollen ofta förbisedd.

Det skriver Hannu Oksa, Product Design Director på teknik- och designföretaget Reaktor.

I över 20 år har vi på Reaktor skapat skräddarsydda digitala lösningar för kunder inom en rad olika branscher, bland annat inom detaljhandel, sjukvård, spel- och flygbranschen. Under alla dessa år har vi aldrig stött på ett projekt som inte skulle ha gynnats av en produktdesigner. Ändå hör vi tyvärr fortfarande kunder säga att de inte behöver den rollen i sina team.

Tids- och budgetbegränsningar innebär att produktägare tar genvägar och fokuserar på utveckling i stället för på användarupplevelsen. Detta tillvägagångssätt kan ge kortsiktiga vinster, men orsakar oundvikligen huvudvärk och oförutsägbara kostnader i det långa loppet.

Varför ses produktdesigners som en ”good-to-have” och inte som ett ”must-have”? Kan det bero på att rollens inverkan är svår att mäta? Eller beror det på att produktdesigners inte gör tillräckligt för att förklara sin roll för intressenterna?

Med dessa frågor i åtanke tog vi kontakt med några av Reaktors konsulter och bad dem definiera värdet av en produktdesigner i ditt mjukvaruutvecklingsteam. Här är de fem skälen som de kom fram till.

Skäl 1: Produktdesigners hjälper dig att fokusera på slutanvändaren.

En del av produktdesignerns roll är att hålla mjukvaruutvecklingen fokuserad på slutanvändarens behov. Detta minskar risken för att investera i utveckling av en produkt som det inte finns någon marknad för.

Det kan vara frestande för kodare och designers att skapa programvara som är konceptuellt eller tekniskt briljant, men som saknar tillämpning i verkligheten.

Fem anledningar till varför varje utvecklingsteam behöver en produktdesigner

Hannu Oksa, Product Design Director på teknik- och designföretaget Reaktor

Google Glass är ett av de mest uppmärksammade exemplen på en revolutionerande produkt som ingen ville ha. Även om säkerhets- och integritetsfrågor spelade en roll, var huvudorsaken till misslyckandet  en dålig anpassning mellan produkt och marknad.

Därför är det viktigt att alltid ha slutanvändaren i åtanke. Produktdesignerna driver detta användarcentrerade tänkande och ställer  de kritiska frågorna: Behöver någon detta? Vem är den personen? Vad behöver vi veta om dem?

Skäl 2: Produktdesigners integrerar affärsmål och designprinciper.

Ingen vet exakt hur många nya produkter som misslyckas. Clayton Christensen, professor vid Harvard Business School, blev uppmärksammad när han sa att siffran kan vara så hög som 95 procent. McKinsey and Company uppskattar den genomsnittliga andelen misslyckade produkter till närmare 40 procent. Faktum är att antalet misslyckanden varierar kraftigt från sektor till sektor. Konsumtionsvaror är till exempel mest sannolika att misslyckas.

Orsakerna kan i stort sett delas in i två kategorier: felaktig affärslogik eller problem med själva produkten. Ibland är det till och med en krock mellan kommersiella överväganden och principer för produktdesign som kan orsaka misslyckanden.

En produktdesigner fungerar som en brygga mellan dessa två läger. Detta innebär i praktiken att vägleda det arbete som utförs av gruppen för användarupplevelser och tjänstedesign med hjälp av försäljnings- och lönsamhetsmål, samtidigt som man får kollegorna som håller koll på budgeten att tillhandahålla den nödvändiga investeringsnivån i produktutvecklingsprocessen.

Skäl 3: Produktdesigners är experter på att hantera såväl enskilda komponenter som hela designsystem.

Att utforma programvara som fungerar som avsett innebär att man måste välja rätt komponenter för systemet och hålla ordning på saker och ting under hela utvecklingsprocessen. Det handlar både om den stora bilden och de mer finkorniga detaljerna.

Produktägare och produktchefer kan sakna den tid och expertis som behövs för att planera användarflöden och deras relation till det valda komponentbiblioteket. Men denna övervakning på systemnivå behövs, annars riskerar du att skapa knutar i utvecklingsprocessen som kommer att lösas upp senare under användarupplevelsen.

Produktdesigners kan börja med att  definiera ditt komponentbibliotek och identifiera smärtpunkter längs utvecklingsvägen. Detta är oerhört viktigt när man bygger programvara från grunden.

Du måste skapa ett bibliotek av komponenter som bygger upp ett konsekvent system för designers och ingenjörer att arbeta med. På så sätt förhindrar du onödigt dubbelarbete och ett slutresultat som inte håller måttet.

Det är allt oftare produktdesigners som utvecklar och underhåller dessa designsystem för programvaruprodukter,eftersom dehar en överblick över både användarens interaktion med systemet och eventuella ineffektiviteter eller krockar mellan komponenterna.

Skäl 4: Produktdesigners samarbetar med produktägare för att utveckla en bredare vision.

Att vara produktägare innebär ofta att man fokuserar på omedelbara affärsmål och coachar programvaruteamet för att utveckla de funktioner som hjälper till att nå dessa mål.

Men för mycket fokus på det nuvarande innebär att produktägarna kan försumma den större riktningen – till nackdel för den framtida användarupplevelsen. Det är här produktdesignern kan hjälpa till.

Genom att fungera som en brygga mellan utvecklingsteamet och produktägaren kan produktdesignern lösa de smärtpunkter som båda parter upplever.

Skäl 5: Produktdesigners ökar värdet på din investering

Som produktdesigners är vi de första att erkänna att det är svårt att mäta och kvantifiera vårt ekonomiska bidrag. Men det finns en del bra siffror som stöder vår sak, både i utvecklingsfasen och i användningsfasen.

Till exempel visade en paneldiskussion vid MIT om UX-avkastning att om man involverar användarna tidigt och definierar användbarhetskraven på förhand kan utvecklingstiden minskas med upp till 50 procent. En undersökning av Forrester Research visade att 70 procent av projekten misslyckas på grund av bristande användaracceptans. Som vi tidigare nämnt är det produktdesignern som kan skydda företaget mot detta genom att vara fokuserad på användarnas behov under hela utvecklingsprocessen.

I en annan undersökning genomförd av Forrester Research undersöktes sexåriga börsresultat för ledande företag som arbetar med kundupplevelser jämfört med eftersläntrare. Forrester konstaterade att varje dollar som investeras i användarupplevelsen ger 100 dollar i avkastning.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00