Sigma är bland de första med Azure IoT-certifiering av Microsoft

Sigma är bland de första i världen att bli IoT-certifierade av Microsoft.

Sigma är bland de första med Azure IoT-certifiering av Microsoft 1
Sigma fortsätter att satsa strategiskt med Microsoft och Azure IoT.

Tidigt i år lanserade Microsoft möjligheten för sina specialistpartners världen över att få genomföra certifieringstester på Azure IoT. Sigma var då bland det första i världen som certifierade flera av sina specialister inom IoT-området.

Sigma är idag en marknadsledande aktör inom Azure IoT i Norden och det är av ytterst strategisk vikt för dem att ligga i framkant och vara certifierade på den senaste teknologin från partnern Microsoft.

– I och med denna certifiering ingår vi nu i en stark gemenskap med andra Microsoft partners globalt och inte minst Microsofts egna specialister som har genomfört samma certifiering under Q1, säger David Österlindh, VD för Sigma IoT & Advanced Analytics.

Certifieringen innebär att Sigma stärker sin position ytterligare som ledande leverantör av specialisttjänster inom Azure IoT.