SSD och SDS – för framtidens lagringslösningar

[KRÖNIKA] I dagens företagslandskap suddas gränsen mellan teknisk infrastruktur och övriga delar av verksamheten ut mer och mer.

SSD och SDS – för framtidens lagringslösningar 1
Mikael Johansson, Affärsutvecklare Norden & Baltikum, Kingston Technology

Många organisationer är idag beroende av en stabil IT-infrastruktur, bland annat då det är vitalt att kunna lita på företagets datalagringsmetoder. Samtidigt är många av dagens IT-problem kopplade till just lagringssystemen av all viktig data och behovet av snabba, tillförlitliga och flexibla lagringslösningar ökar.

En vanlig uppfattning är att traditionella hårddiskar är prisvärda, har hög kapacitet och tillräcklig prestanda för de flesta typer av organisationer. Men faktum är att hårddisk-kraschar är extremt vanligt, något som kan få förödande effekter för företag vars hela verksamhet bygger på snabb åtkomst till viktig information. Och som vi alla vet är det ju sällan bara en enhet som kraschar i taget och ominstallationerna blir ofta både kostsamma och tidkrävande. Det är inte heller helt ovanligt att ominstallationerna får negativa konsekvenser för prestandan eller att de ökar risken för att data går förlorad.

Blackbaze, en ledande leverantör av molnlagringstjänster, har över 56 000 hårddiskar fyllda med sina kunders filer. Under 2015 hade de en felmarginal på 5,84 procent för sina hårddiskar. Inte så konstigt egentligen, med tanke på att traditionella hårddiskar bygger på en över 30 år gammal teknik. Hårddiskarna slits ut med tiden, hanterar inte stötar eller vibrationer särskilt väl, fungerar dåligt i lägre temperaturer och har ofta höga elförbrukningsnivåer. Systemet är alltså både relativt instabilt och dyrt i drift.

Software Designed Storage (SDS) är en ny approach till datalagring som gör att det går att frigöra sig från begränsningarna som kommer med fysiska system. Lagringssystemet blir då enklare, mer flexibelt och mer kostnadseffektivt. Just kostnadsaspekten är en av de främsta fördelarna med SDS i och med att behovet av framtida hårdvaruinköp minskar. Även om alla typer av hårdvara egentligen kan hanteras genom SDS är kvalitet och prestanda avgörande faktorer och ett otillförlitligt lagringssystem kan som tidigare nämnt lätt bli dyrt i det långa loppet. Att kunna ta tillvara på alla de fördelar och det värde som SDS erbjuder ställer alltså högre krav på hårdvaran än tidigare observerat. Många industriexperter rekommenderar därför en blandning av HDD och SSD, alternativt enbart SSD, eftersom att SSDs egenskaper är optimala för SDS-miljöer. De ger snabbare access än HDDs, hanterar stötar bättre och drar mindre el än vad HDDs gör samtidigt som underhållskostnaderna är mycket lägre. Och så är de mycket tystare.

Tidigare har höga investeringskostnader och låg tålighet hejdat en bredare implementering av SSD. Men teknisk utveckling har övervunnit dessa problem och både investerings- och underhållskostnaderna har minskat avsevärt. Ur kostnadssynpunkt vad gäller att implementera och underhålla HDD- jämfört med SSD-teknik så är SSD klart fördelaktigt, framför allt när det kommer till viktig företagsdata som används ofta. Tar man hänsyn till servereffektivitet kan kostnadsbesparingarna bli ännu större.

Genom att använda SDS som komplement till, eller substitut för HDD, kan företag alltså få enklare, mer flexibla och mer kostnadseffektiva lagringslösningar och därigenom ta kontroll över sin data och dataöverföring.

Mikael Johansson, Affärsutvecklare Norden & Baltikum, Kingston Technology