Storegate levererar svenska molntjänster till Region Stockholm via Atea

Storegate AB, en helsvensk leverantör molntjänster för lagring av digital information, levererar nu svenska molntjänster till Region Stockholm via Ateas ramavtal för program-varulösningar (PVL) samt SLL 805.

– Fler och fler inom offentlig sektor behöver komplettera sina IT-tjänster med svenska molntjänster för hantering av känslig information. Det gäller allt från anställdas personliga information (för att den anställda inte skall behöva avgöra vad som kan och inte kan lagras i molnet) till att dela information internt och externt, säger Torbjörn Lindkvist, affärsområdeschef på Storegate Services. För att nå ut till offentlig sektor behöver vi finnas med i ramavtalen från de stora leverantörerna och vi är väldigt glada att kunna meddela att våra tjänster nu kan fås via Ateas ramavtal, säger Torbjörn.
Den första kunden som avropat tjänsten är SL (Storstockholms lokaltrafik) som genomför ombyggnationen av Sveriges största knutpunkt för trafik av olika slag, projektet Slussen. SL kommer använda Storegate för informationsspridning och datasamordning, såväl internt som externt.
– Vårt största krav när det gäller sådana här lösningar är informationssäkerhet. Vi delar känsliga byggdata men även annan dokumentation i projektet mellan hundratals användare, säger Stefan Österdahl, Datasamordnare på SL, Program Slussen. När vi jobbar går våra uppdateringar väldigt fort och det är viktigt att alla sitter på den senaste versionen av samma fil, det löser Storegate, avslutar Stefan.
– Vi har redan idag kunder inom regioner och landsting men det nya samarbetet med Atea gör att vi kan nå en ännu större kundgrupp. Efterfrågan på dessa tjänster är markant större än för några år sedan, inom både offentlig- som privat sektor, säger Torbjörn Lindkvist, affärsområdeschef på Storegate Services.