Teknikutvecklingen stressar fyra av tio småföretagare

Fyra av tio småföretagare i Sverige känner sig stressade över att de inte hänger med i den tekniska utvecklingen och att de därmed tappar i konkurrenskraft.

Samtidigt väljer många fortfarande bort digitala verktyg i sitt företagande, visar en ny undersökning från Visma.Teknikutvecklingen stressar fyra av tio småföretagare 1

– Att hänga med i digitaliseringen handlar inte främst om teknik, utan om att förstå människors ändrade beteenden. Som företagare behöver du ha koll på hur dina nuvarande och möjliga kunder beter sig när utvecklingen går framåt, säger Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs.

I Vismas undersökning svarar nästan fyra av tio småföretagare, 36 procent, att de känner sig stressade över att de inte hänger med i den tekniska utvecklingen och att de därför inte är tillräckligt konkurrenskraftiga.

– Vinsterna med att satsa digitalt är många. Eftersom fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag är det viktigt att de företagen är väl rustade för konkurrensen, säger Boo Gunnarson.

Många småföretagare uppger att de undviker digitala verktyg. Fyra av tio, 42 procent, säger sig inte använda digitala verktyg i sitt företagande trots att det alternativet finns.

Enligt EU:s statistikbyrå Eurostat ligger svenska småföretag efter inom digitalisering.Bara elva procent av företagen är på en avancerad nivå när det gäller digital teknik. Siffran är lägre än i något annat nordeuropeiskt land och långt under det europeiska genomsnittet på 17 procent.

Fakta: De vanligaste områdena för företagarna att använda digitala alternativ:
– Bokföring
– Fakturering
– Kontakter med myndigheter
– Nedladdningsbara checklistor och mallar på webben
– Ekonomisk kalkylering (exempelvis räkne- och lönesnurror)

Fakta: Fem skäl för småföretagare att satsa digitalt – Du blir mer effektiv och sparar tid som du kan lägga på annat:
– Du når ut till större marknader än tidigare
– Du kan vara tillgänglig överallt och kan arbeta mer flexibelt
– Det är lättare att utveckla smartare produkter och tjänster
– Det blir billigare när fler tjänster och lösningar finns på webben kostnadsfritt