Två fullspäckade dagar med Thales för partners och kunder
Hem DISTRIBUTÖREXCLUSIVE NETWORKS Två fullspäckade dagar med Thales för partners och kunder

Två fullspäckade dagar med Thales för partners och kunder

Publicerat av: Redaktionen

Två fullspäckade dagar med Thales för partners och kunder om bland annat de senaste uppdateringarna om Thales Data Security roadmap och krypteringstrender.

Det var även experter som gav värdefulla insikter och intressant information kring Thales cybersäkerhetslösningar.

IT-kanalen fick en intervju med Keith Hale, Regional Sales Director Nordics som berättar om Thales arbete i Sverige och Norden.

  • Vad är Thales Vision för era kunder?

I vår sammankopplade värld är tillit avgörande för att samhällen ska blomstra. Tillit till våra institutioner. Tillit till våra system. Tillit till teknik. Tillit till varandra. Och de människor vi alla förlitar oss på för att få vår värld att gå runt – de förlitar sig på Thales. De kommer med stora ambitioner att bygga en framtid som är säkrare, grönare och mer inkluderande. Vi hjälper dem att säkra stabiliteten som gör hållbara framsteg möjliga, att möta sina avgörande ögonblick med tillförsikt och att navigera nya gränser med optimism. Våra experter sammanför innovationer inom många områden – från havets botten till rymdens djup, även cyberrymden. Samarbeta för att hitta lösningar på de största problemen under de svåraste förhållandena. Kontinuerligt utforska nya sätt att driva tekniken framåt; att tänka smartare och agera snabbare. Som ansvariga framtidsmakare vägleds vi av vår etiska stadga. Alltid bygga lösningar som är flexibla och motståndskraftiga, människocentrerade och hållbara. Så att vi tillsammans kan utnyttja teknikens extraordinära kraft för att bygga en framtid som vi alla kan lita på.

  • Hur är den nordiska marknaden i jämförelse med andra marknader I deras verksamhet?

Vad vi ser just nu är att nordiska företag inom många olika sektorer som bank, finans, kritisk infrastruktur och sjukvård investerar kraftigt i digitaliseringsinitiativ och utnyttjar offentlig och hybrid molninfrastruktur för att kunna stödja denna ansträngning. Att förstå vilka känsliga kunddata som finns, var de finns och hur de ska skyddas oavsett var de finns är fortfarande en högsta prioritet och många företag ser kryptering som en solid mekanism för att skydda känslig information.

  • När du pratar med konsumenter och partners, vad är de vanligaste utmaningarna som kräver din hjälp?

  1. Upptäck och klassificera dina data

Med företag som verkar i hybridmolnmiljöer kan data lagras och bearbetas var som helst. Det är därför viktigt att upptäcka alla dina data och var de finns – lokalt eller i molnet. Som vi brukar säga, ”du kan inte skydda det du inte vet.” Dina data kan bokstavligen finnas var som helst – på dina lokala datorservrar eller i molnet. Att veta var dina data finns kan också hjälpa dig att bestämma dataflödena, hur data flyttas mellan dina servrar och dina kunder och partners. När du väl har identifierat alla dina data är det lika viktigt att klassificera dem, bestämma deras betydelse. Känsliga och personliga data förtjänar striktare säkerhetskontroller än annan, icke-kritisk information. Dataklassificering är grunden för att prioritera och välja de säkerhetskontroller som är lämpliga för att säkra dina data och upprätthålla efterlevnad mot ett lapptäcke av förordningar.

  1. Skydda dina data med kryptering.

Det andra steget mot en härdad infrastruktur är att kryptera alla dina data, särskilt de som identifieras som kritiska och känsliga. Se till att du krypterar alla dina viktiga data, oavsett om de lagras eller överförs. Kryptering konverterar dina data till en oläslig uppsättning kod innan du skickar dem över internet. Detta minskar risken för stöld, förstörelse eller manipulering. Dessutom är kryptering det viktigaste kravet i många säkerhets- och integritetsföreskrifter.

Men enbart kryptering räcker inte. Kryptering är lika bra som det underliggande skyddet och hanteringen av kryptografiska nycklar. Oavsett hur resistent en algoritm är, om nycklarna stjäls eller äventyras äventyras alla dina data. Kriminella kan få tillgång till vanlig text och använda den för att skada ditt företag. För att inte tala om att du kommer att drabbas av stora påföljder för att ha kränkt dina anställdas, kunders och partners datas integritet. Kombinationen av stark kryptering och effektiv nyckelhantering är det som härdar dina data mot en rad attacker.

  1. Behåll kontrollen över dina kryptografiska nycklar.

Även om många molnleverantörer erbjuder inbyggda krypterings- och nyckelhanteringslösningar är det alltid en bra idé att välja en neutral lösning som kommer att integreras med de många molnplattformar du använder. En neutral lösning som stöder BYOK (Bring Your Own Key) eller BYOE (Bring Your Own Encryption)-koncept låter dig behålla kontrollen över dina kryptografiska nycklar och undvika riskerna som ärvs från molnleverantörerna.Detta är också en bra säkerhetspraxis, eftersom du kommer att hålla dina nycklar separerade från dina data, vilket skiljer åt uppgifterna för datalagring och dataskydd för förbättrad motståndskraft mot avancerade cyberattacker. Välj en ackrediterad hårdvarusäkerhetsmodul (HSM), oavsett om den är lokal eller i molnet, för att lagra dina nycklar. Genom att lita mindre på din molnleverantör har du mer förtroende för att dina data är säkra och att du kommer att uppfylla de krav på datasuveränitet som framhävs i många förordningar.

  1. Kontrollera vem som har tillgång till dina data.

Identitetscentrerad åtkomstkontroll får allt större betydelse, med tanke på att traditionell nätverksperimetersäkerhet inte är tillräcklig för en företagsmiljö där gränser har blivit otydliga. Överväg att använda en integrerad lösning som stöder Single Sign-On (SSO), multifaktorautentisering (MFA) och adaptiv, riskbaserad identitetsvalidering. Åtkomstskyddet bör inte baseras på enstaka, statiska autentiseringsbeslut, utan snarare på en stegringsprocess för att uppfylla alla dina affärsrisk-scenarier – åtkomst till kritiska data varifrån som helst, med hjälp av privatägda enheter, stödja hybrida arbetsstyrkor.

Många organisationer har vitt spridda lösningar för sin data som kan innehålla känsliga data: lagrade i databaser, applikationer, i lagringsmatriser och i molnet. Utöver detta måste många organisationer uppfylla ett stort antal regulatoriska krav som ständigt utvecklas. Kunder kontaktar Thales för att använda modern kryptering och nyckelhantering som ett sätt att skydda sina data från en enda centralt hanterad lösning oavsett vilket format eller var den finns.

  • Hur kan företag använda sig av Thales för att tackla dessa utmaningar?

Två fullspäckade dagar med Thales för partners och kunderDagens företag och regeringar är beroende av molnet, data och programvara för att leverera pålitliga digitala tjänster. Det är därför de mest erkända varumärkena och organisationerna runt om i världen litar på Thales för att hjälpa dem att skydda känslig information och programvara var den än skapas, lagras eller nås – från molnet och datacenter till enheter och över nätverk. Som global ledare inom datorsäkerhet och programvarulicensering gör våra lösningar det möjligt för organisationer att flytta till molnet säkert, uppnå efterlevnad med tillförsikt, skapa mer värde från sin programvara och leverera sömlösa digitala upplevelser för miljontals konsumenter varje dag. Vi har introducerat ett antal nya lösningar till vår datorsäkerhetsportfölj i år, nedan följer en snabb sammanfattning.

CISOs och cybersäkerhetsteam ägnar mer tid åt att skydda sig mot ransomware än någonsin tidigare. Med lanseringen av CipherTrust Transparent Encryption Ransomware Protection tar vi fram en branschledande lösning till marknaden, stärker Thales CipherTrust Data Security Platform och erbjuder ytterligare skydd mot ett ständigt ökande hot mot data. Organisationer måste acceptera att ransomware kommer att fortsätta att spridas och vidta flera åtgärder för att skydda sina värdefulla data mot oundvikliga attacker i framtiden.

Thales nya Secrets Managementfunktion hjälper till att säkerställa att endast auktoriserade workloads och applikationer kan komma åt sina lösenord, API-nycklar och certifikat, vilket skyddar dem från obehörig åtkomst, stöld eller missbruk. Processen med hemlighetshantering innebär vanligtvis att generera och lagra hemligheter säkert, kontrollera åtkomst och övervaka för att varna när det finns misstankar om ett brott och tillhörande detaljer. Plattformen förenar upptäckten, klassificeringen, skyddet och kontrollen av känsliga data i moln-, lokala och hybridmiljöer. Att kombinera Secrets Management med nyckelhantering är som att ha ett skyddat valv för alla dina värdefulla tillgångar. Vi är glada att kunna möta våra kunders växande affärsbehov genom att erbjuda en enda datorsäkerhetsplattform som kan förenkla hanteringen av all deras känsliga data, förbättra säkerhet och efterlevnad, främja utvecklingsamarbete och skala upp deras säkerhetsinfrastruktur.

Vi har introducerat en ny molnbaserad leveransmodell för CipherTrust Data Security Platform-tjänster för att möta de växande kraven på affärsagilitet och intresset för att konsumera våra lösningar som SaaS. Genom detta kan vi förenkla distributionen av kryptering och nyckelhantering genom att sänka ägandekostnaden, minska distributionstiden och hjälpa begränsade företag att hantera den växande bristen på kvalificerad säkerhetspersonal. Denna tjänst visar Thales engagemang för att ge kunder val och flexibilitet att konsumera plattformens dataupptäckts- och klassificerings-, krypterings-, nyckelhanterings- och Secrets Management i en SaaS- eller traditionell hårdvaru- eller programvaruerbjudande. Thales CipherTrust Cloud Key Management (CCKM) är det första erbjudandet som nu är tillgängligt som en SaaS-tjänst.

Våra Thales Network Encryption-lösningar ger kunder en enda plattform för att kryptera överallt – från nätverkstrafik mellan datacenter och huvudkontoret till säkerhetskopierings- och katastrofåterställningsplatser, oavsett om de finns på plats eller i molnet. Rigoröst testade och certifierade, våra nätverkskrypteringslösningar har validerats av organisationer som Defense Information Systems Agency (DISA UC APL) och NATO. Lösningen är kryptoagil, vilket innebär att de stöder anpassningsbar kryptering för ett brett spektrum av elliptiska och anpassade kurvstöder. Våra HSE:er använder redan Quantum Key Distribution (QKD) och Quantum Random Number Generation (QRNG) funktioner för framtidssäker datorsäkerhet.

  • Vad tar du med dig från detta event?

Vi var glada över att kunna samla så många av våra Thales ”Accelerate” partners från hela Norden på vårt årliga evenemang i Stockholm. Detta var ett utmärkt tillfälle att dela med vår partnergemenskap vad vi ser som de viktigaste trenderna inom säkerhet och hur Thales lösningar är väl positionerade för att tillgodose många olika typer av organisationers informationssäkerhetsbehov. Thales Accelerate partnergemenskap är ett erfaret nätverk av specialiserade säkerhetsexperter som tillhandahåller säkerhetslösningar och tjänster till sina kunder i hela regionen idag. Denna årliga Thales Accelerate partnerkonferens är ett utmärkt tillfälle att förmedla vår vision, lära av vår partnergemenskaps feedback och stärka våra relationer och allianser för framtiden, avslutar Keith.

Tack till Thales Group AB för två intressanta dagar.

Thales är en global ledare inom avancerad teknik inom tre domäner: Defense & Security, Aeronautics & Space och Digital Identity & Security. Företaget utvecklar produkter och lösningar som hjälper till att göra världen säkrare, grönare och mer inkluderande. Gruppen investerar nära 4 miljarder euro per år i forskning och utveckling, särskilt inom nyckelområden som kvantteknik, Edge computing, 6G och cybersäkerhet. Thales har 77 000 anställda i 68 länder. 2022 genererade koncernen en försäljning på 17,6 miljarder euro.

Thales har varit involverat i svenska projekt sedan 1973 och har vuxit företaget genom flera viktiga förvärv. 2019 förvärvade Thales Gemalto AB och AB Svenska Pass och ökade till mer än 100 anställda i landet. Thales kontor finns i Stockholm och Göteborg. I Sverige tillhandahåller Thales innovativa lösningar och avancerad teknik inom Identity & Biometric Solutions, Cloud Protection & Licensing, Analytics & IoT Solutions, Banking & Payment Services, Defense Mission Systems och Air Traffic Management. Idag ingår Thales Sweden i den nordiska och baltiska regionen som omfattar nio länder. Thales strategi är att öka sin lokala närvaro genom att etablera lokala partnerskap.

I Sverige har vi redan ett betydande antal samarbeten med lokala underleverantörer och partners och kommer, när nya kontrakt kommer in, fortsätta att nå ut till lokal expertis. Vi känner till den höga penetrationen av digital användning och utveckling på den svenska marknaden och kommer att fortsätta att etablera långsiktigt samarbete med kunder och partners. De marknader vi vill adressera ligger inom digital säkerhet, transport, luftfartsskydd och försvars- och säkerhetsteknik. Det nordiska och baltiska samarbetet inom Thales-koncernen ger också hög modernisering och ökar kapaciteten för oss och våra partners.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00