Verisec i partneravtal med Microsoft gällande Freja eID

Verisec har ingått partneravtal med multinationella Microsoft. Inom avtalets ramar kommer man att ägna sig åt gemensam affärsutveckling som skapar kundvärde och i detta spelar den globalt skalbara e-legitimationstjänsten Freja eID en central roll.

Verisec i partneravtal med Microsoft gällande Freja eID 1Microsoft utvecklar, tillverkar och licensierar många programprodukter med en stark position på marknadenFöretagets ledande ställning har lett till att operativsystemen Microsoft Windows samt Microsoft Office, som båda är helt dominerande när det gäller persondatormarknaden, används av flertalet organisationer och företag. Det offentliga Sverige är i mångt och mycket Microsoftbaserat.

Men även Microsoftbaserade organisationer måste anpassa sin verksamhet till den nya dataskyddsförordningen i vilken säkerheten vid användandet av personuppgifter står i fokus. Office 365 är exempel på en molntjänst som används flitigt inom såväl privat som offentlig sektor.

Den ger medarbetare i olika organisationer tillgång till Microsoft Office-verktyg och samarbetstjänster oberoende av enhet. Dessa organisationer kan nu förbättra regelefterlevnad och skydda sina användare bättre med säker inloggning via Freja eID.

Johan Henrikson, VD Verisec kommenterar:

”Publika molntjänster är en viktig pusselbit i Sveriges digitaliseringsarbete. Freja eID möjliggör säker inloggning och kan göra det säkrare för företag och myndigheter att dela information i molnet. Utvecklingspotentialen för att komplettera Microsofts molntjänster med vår identitetslösning är mycket god.”