4 blir till 1: Den nya organisationen COMPAREX Nordics skapad för att utöka tjänsteutbudet i Norden

Från och med den 1 april kommer de fyra COMPAREX-dotterbolagen i Danmark, Finland, Norge och Sverige att fungera som en organisation med det gemensamma namnet COMPAREX Nordics.

4 blir till 1: Den nya organisationen COMPAREX Nordics skapad för att utöka tjänsteutbudet i Norden 1
Bo Karlstein

Därmed utökar de fyra dotterbolagens sitt tjänsteutbud med goda utsikter särskilt på den finska och norska marknaden. Kärnan i den nya organisationen är ett centralt nordiskt service-team som kommer att göra globala erbjudanden från COMPAREX som exempelvis Software Asset Management, Portfolio Management Platform och Unified Cloud Management tillgängliga för alla kunder i regionen. Strömlinjeformade leveransprocesser garanterar en snabbare och effektivare leverans.

Maarten van Monfoort, Vice President COMPAREX Northwest Europe: “Detta är ett viktigt steg för att vi ska bli en värdeadderande servicepartner för våra kunder i hela Norden i dessa spännande tider. Vi kommer att fortsätta vårt arbete med att stödja våra kunder i deras digitala transformation och effektivisera deras processer för adoption oh konsumtion av molntjänster.”

Nyutnämnd General Manager Bo Karlstein, COMPAREX Nordics: ”Jag är glad att vi kan reagera på våra kunders omvandlingsbehov med ett brett utbud av tjänster som levereras av ett team av högutbildade experter. Våra etablerade account managers är glada över att börja diskutera detta med våra kunder i alla fyra länder i regionen.”

Alla kundrelationer och partnerskap med leverantörer förblir opåverkade av de nuvarande förändringarna.