Hem Nyheter Automatisering förändrar allt från tillverkning till distribution

Automatisering förändrar allt från tillverkning till distribution

Publicerat av: Redaktionen

Nya lösningar som IoT och edge driver på automatisering.

Automatisering förändrar allt från tillverkning till distribution 2

Kenni Ramsell på Nordenchef Dynabook

Coronapandemin har satt extra fart på utvecklingen, med strävan att minimera mänskliga kontakter. Det här ställer nya krav på infrastruktur och tekniklösningar, skriver Kenni Ramsell på Nordenchef Dynabook.

Automatisering spelar som de flesta förstår en stor roll för att effektivera försörjningskedjan (supply chain), och kommer att spela en ännu större roll i framtiden. På kort sikt bidrar de ökade krav som kommer i kölvattnet på coronapandemin i hög utsträckning.

För att lyckas med automatisering gäller det att ha lämplig teknisk infrastruktur på plats. Edgelösningar gör det möjligt att skapa den nya infrastrukturen, ibland utan att behöva avveckla den gamla som redan finns. Edge innebär i det här sammanhanget att flytta bearbetning och lagring av data, det vill säga hårdvara, till kanten av nätverken, nära datakällorna. Några exempel på datakällor är maskiner, lager och sensorer av olika slag.

IoT driver på

Det händer mycket med automatiseing. En färsk undersökning visar att användning av robotar och annan automatisering ökade mer än för något annat teknikområde under det senaste året. 39 procent av företagen har börjat använda sådana lösningar.

IoT, sakernas internet, är en viktig faktor vad gäller automatisering. Tack vare IoT-lösningar kan olika typer av, ofta enkla, hårdvaruenheter bidra till mer effektiv automatisering. Men det finns många problem att lösa för att kunna utnyttja den fulla potentialen, inte minst för att hantera de enorma datavolymer som genereras av många IoT-lösningar.

Här kommer edgeteknik in i bilden. Det är nog faktiskt så att begreppen edge och IoT är synonyma för många, och de är det ofta även i realiteten. Men edgelösningar kan handla om annat än IoT, det är mer en beskrivning av teknisk arkitektur, än av de faktiska tillämpningarna (vilket IoT kan sägas vara). Edgelösningar underlättar hur som helst den här transformationen på flera sätt. Ett tydligt exempel är att fördröjningarna minskar, eftersom bearbetning av data sker nära datakällorna, i kanten av nätverket.

Tillverkning och distribution

Den beskrivna utvecklingen är tydlig inom tillverkande industri, med tillhörande logistik. Företag strävar efter att utöka användningen av IoT-lösningar i hela kedjan med tillverkning och distribution av varor. Coronapandemin har satt extra fart på sådana här satsningar. En viktig anledning är att minimera kontakt mellan människor, för att minska smittspridning.

Ett enkelt exempel är att en sensor följer med en leverans, vilket ger enklare uppdateringar av var leveransen befinner sig. Det gör det också enklare att kontrollera att säkerhetsföreskrifter efterlevs.

I ett tidigare skede, under tillverkningen, kan robotar användas för att transportera varor, från maskiner, till lager och packningsstationer. Det minskar också den direkta kontakten mellan människor.

En undersökning visar att e-handeln ökade med 76 procent i USA, jämfört med samma månad året innan. I juli hade visserligen ökningen gått ned till 55 procent, men trenden är otvetydig: e-handeln ökar, vilket också ökar kraven på automatisering. Läget är liknande i många europeiska länder.

Uppgradera eller inte

Det uppenbara teknikkravet för att lyckas med automatisering, edge och IoT är att säkerställa hantering av de stora datavolymer som behöver hanteras. Det måste även gå att analysera alla dessa data, för att dra fyll nytta av de nya lösningarna. Många företag måste analysera om de kan bygga vidare på sina existerande teknikstackar, eller om de behöver uppgradera dem. Och i så fall, om de kan avsätta den tid och de pengar som krävs.

Vilken väg ett företag än väljer så står det klart att edgelösningar kommer att spela en stor roll under de närmaste åren.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>