Banbrytande skrivarhantering med nya SOTI Connect

SOTI, världens ledande leverantör av mobilitets- och IoT-lösningar, lanserar idag tillsammans med SATO, Brother och Printronix, på sin årliga användarkonferens SOTI SYNC, marknadens första lösning för att hantera och säkra uppkopplade enheter i komplexa IoT-miljöer, inklusive hantering av skrivare.

Banbrytande skrivarhantering med nya SOTI Connect 1SOTIs lösning, SOTI Connect, gör det enkelt att ansluta med olika typer av IoT-enheter – även de baserade på MQTT- och REST- protokoll.

SOTI Connect är en banbrytande IoT-lösning som nu ger stöd åt hanteringen av SATO-, Brother- och Printronix-skrivare. Det handlar om skrivare med affärskritiska funktioner utvecklade för detaljhandeln, tillverkningsindustrin, logistik- och transportbranschen samt sjukvårdssektorn. SOTI befäster därmed positionen som ledande på marknaden inom utveckling av innovativ teknologi som löser komplexa mobilitets- och IoT-relaterade utmaningar. SOTI Connect kommer finnas tillgänglig för kunder och partners från och med den 4 november 2019.

– Styrkan i vårt samarbete med SATO, Brother och Printronix är ett tydligt bevis på den servicenivå vi ger våra kunder. På SOTI är vi stolta över att jobba i linje med våra kunders verksamhetsbehov och leverera de rätta lösningarna som är unika för just dem. SOTI Connect är den lösning som kommer ta IoT-marknaden till nya höjder tack vare dess enormt integrerade hanterings- och säkerhetsfunktioner, säger Carl Rodrigues, vd på SOTI.

Som en del av SOTI ONE-plattformen är SOTI Connect en IoT-lösning framtagen för företag som erbjuder en komplett livscykelhantering av IoT-enheter inom en organisation.

Dess anpassningsbara arkitektur genererar automatiskt användargränssnitt för hanteringen av IoT-enheter, vilket möjliggör för nya enheter att snabbt hanteras och supportas. Något som också underlättar för organisationer att påskynda implementeringen av IoT-initiativ.

– Med de framsteg som görs inom IoT och enhetsuppkoppling förväntar sig våra kunder idag i större utsträckning tidsbesparingar, noggrannhet och kostnadseffektivitet. Med SOTI Connect ökar vi kundupplevelsen genom att vi säkerställer att våra CLNX- och PWNX-skrivare, tillsammans med framtida skrivare, fungerar prickfritt och på ett pålitligt sätt dygnet runt. Allt det i kombination med en avsevärt reducerad nertid och fjärrstyrd support för att lösa uppkomna problem på ett smidigt sätt. Vi ser fram emot att integrera andra SATO-produkter med lösningen och därmed tillföra ökat värde till våra kunder, säger Noriyasu Yamade, vd på SATO Holdings Corporation.

– Kunder som dels förlitar sig på våra mobila och termiska skrivare, dels på våra POS-skrivare, för att säkerställa kärnverksamheten, har efterfrågat en stabil hanteringslösning som SOTI Connect. Vi är väldigt glada över att samarbeta med SOTI i arbetet med att utrusta våra kunder med en kraftfull lösning som ger dem möjlighet att hantera en stor mängd skrivare över hela sin leveranskedja. Det ger dem även möjlighet att felsöka uppkomna problem i realtid för att säkerställa att deras verksamhet kan fortsätta som vanligt, säger David Crist, vd på Brother Mobile Solutions Inc.

Ett svar på kundernas frustration

SOTI Connect utvecklades som ett direkt svar på kundernas frustration över problem relaterade till hanteringen av industri- och kontorsskrivare. Kunderna insåg att de behövde en anpassningsbar lösning som dels kan generera användbar information, dels hjälpa dem hantera flertalet skrivare på ett liknande sätt som det fungerar med mobila enheter. Vid driftstopp kan skrivare, precis som andra mobila enheter, inte användas som de ska. Något som både är kostsamt och ineffektivt i företagskritiska verksamheter och miljöer, där varje sekund räknas.

Driftstopp bland viktiga IoT-enheter resulterar i brist på insyn i verksamheten vilket i sin tur kan leda till förlorade intäkter, minskad effektivitet och en negativ kundupplevelse. SOTI Connect ger IT-avdelningen verktyg att övervaka IoT-enheterna och säkra dem från olika säkerhetshot samt konfigurera systemet så den automatiskt löser uppkomna problem och ser till att verksamheten rullar på som vanligt.