Box och Autodesk i nytt samarbete

Box, en av de största leverantörerna av molnbaserad innehållshantering, startar ett samarbete med Autodesk, vars AutoCAD, en av de mest populära CAD-programvarorna, från och med nu kan användas tillsammans med Box tjänster.

Box och Autodesk i nytt samarbete 1
Amy Bunszel, senior vice president på Autodesk.

För företagens gemensamma kunder innebär detta en enklare hantering av ritningar och andra filer oavsett var de befinner sig.

Ingenjörer och arkitekter som använder både AutoCAD och Box i sitt arbete kan nu få tillgång till allt innehåll de behöver på ett och samma ställe. Innehållet blir därmed tillgängligt i de verktyg och applikationer användare är i behov av, när och var som helst. Detta sker genom att Box har skapat en integration, Box for AutoCAD, som gör att verksamheter som använder båda programvarorna kan designa och skissa oavsett var de befinner sig.

Autodesks AutoCAD har miljoner användare globalt och används för att skapa ritningar i 2D och 3D, produktdesign, kartor med mera. Box har 80 000 företag som kunder, varav många som är gemensamma med Autodesk, till exempel byggföretag, arkitektbyråer, tekniska konsulter, industrier och transportföretag.

”Dagens snabbfotade medarbetare kräver flexibilitet i fråga om när och var de arbetar.”, säger Amy Bunszel, senior vice president på Autodesk. ”Den nya integrationen av Box och AutoCAD ger en enkel lösning för Boxkunder, så att de kan jobba med AutoCAD:s webbapplikation oavsett var de befinner sig, till exempel på ett kontor eller ute på fältet.”

Box for AutoCAD ger användare snabb och säker tillgång till sina projektdokument, oavsett om filerna kommer från AutoCAD:s dator-, webb eller mobilapp. Användare kan spara nya DWG-filer direkt i Box eller öppna existerande DWG-filer som hanteras i Box, utan att lämna AutoCAD.

Box har dessutom en hög säkerhetsnivå och kan hantera sådant som regelefterlevnad, vilket gör att IT-avdelningen kan känna sig trygg med att verksamhetens projekt är säkra även ute på fältet.