Design eller datalagring spelar ingen roll – AI anses komma starkt

IT-Kanalen har under den senaste veckan haft reportrar på plats på flera IT-konferenser. Ingen ovanligt som våra läsare vet. Och det är alltid frestande att göra jämförelser.

Så den här gången har vi valt att beskriva två konferenser i samma artikel. Båda dessa hölls i torsdags och trots att det var två helt olika företag inom helt olika områden inom IT så var det faktiskt förvånansvärt många budskap som liknade varann.

Plattformenstanken i centrum

Båda företagen pratade om hur vägen framåt för kunder och partners är att utveckla och använda en digital plattform. Man talar om hur man gör förändringar i hur man jobbar och hur den resan av förändringsarbete för de flesta bara är i sin början. Man talar om globala kunder och om hur det går att dela information för att skapa bättre samarbeten, i molnet exempelvis.

En annan gemensam iakttagelse gjord på båda konferenserna är att alla företag idag tycks veta att de måste digitalisera (men inte alltid hur) för att överleva och följa med i utvecklingen i samhället i stort. Det finns ingen annan väg framåt.

Det ena företaget vars konferens vi besökte var Box. De är från USA, startade 2005 och höll sin årliga europeiska konferens med hejarop och en entusiastisk CEO, Aaron Levie, i högform i inledningen. Konferensen hölls i London.

Nyheter presenterades om Box Zones
Design eller datalagring spelar ingen roll - AI anses komma starkt 1Box tillhandahåller datalagring i molnet med datacentraler på flera håll i världen, så kallade Box Zones. Man har omkring 5 000 kunder globalt. Box tillkännagav på konferensen att det nu finns sju Box Zones, alltså regioner att välja på. Samma kund kan välja att lagra i mer än en region men ändå jobba från en enda gemensam “modul” internt.

Akrobatik i Stockholm
Det andra företaget som höll konferens i torsdags var Dassault Systèmes som samlat framförallt kunder på Vasateatern i Stockholm. Dassault hade med två artister från Cirque du Soleil som värmde upp publiken med akrobatik och trolleri mellan anförandena.
Dassault Systèmes Nordenchef Mårten Gustafsson fanns på plats. (Se separat artikel baserad på IT-Kanalens samtal med honom).

Dassault Systèmes gör avancerade grafikprogram som bland annat används av Volvo till att göra 3D-ritningar av Volvos bilar – alltså ritningar som exempelvis används till att bygga bilen. Programmet heter Catia. Ett annat designprogram från Dassault Systèmes heter Solidworks.

Hur kan det då komma sig att båda dessa så olika IT-företag pratar så lika och så mycket exempelvis om att ha en gemensam plattform? I takt med att allt mer digitaliseras på företagen får man allt fler olika mjukvaror att hantera för olika syften. Båda dessa företag och många andra i IT-branschen tycker att det är besvärligt och egentligen enklare att kommunicera och lagra via en och samma plattform, alltså operativsystem.

Dassault Systèmes erbjuder många olika mjukvaror vilket betyder att en tillverkare kan vända sig till dem för att få att digitalisera många olika saker på sitt företag – förutom design exempelvis verktyg för kommunikation och smarta samarbeten. Alla programmen kan sedan nås via deras 3DEXPERIENCE-plattform som kom för några år sedan. Man kan jämföra med att skippa alla olika appar på sin smarta mobiltelefon och istället göra alla saker från ett program.

Box framhåller samma eller en liknande lösning. En plattform helt enkelt – samla allt där.

Design eller datalagring spelar ingen roll - AI anses komma starkt 2
Aaron Levie, inleder Konferensen som hölls i London

“GDPR är bra” Aron på Box pratade också om framtidens arbetsplats och om att fortsätta skapa förutsättningar för decentraliserade beslut. GDPR infördes ju i dagarna och var också ett ämne som behandlades på båda dessa konferenser. Aron välkomnade GDPR och sa att EU-förordningen leder till förbättrad säkerhet och ökad integritet för den enskilde vilket är bra.

Han framhöll att kunden hos Box kan välja i vilken Box Zone man vill lagra, d v s i vilken del av världen, och i EU är det med tanke på GDPR en fördel om man lagrar i EU. Då är det skönt att kunna välja.
AI – artificiell intelligens, nämndes också många gånger på båda konferenser. AI används redan men kommer att få en allt starkare roll för företag i framtiden slogs det fast.

Aaron på Box pratade också om att det inte går att införa digitala verktyg och lägga till dem som ett tillägg till befintliga affärsprocesser och arbetsmetoder. Den som inför nya digitala system måste se över arbetsrutiner och anpassa och förbättra. Man måste gå på djupet med hur personal arbetar. Företag som sitter med gamla IT-system står tillbaka på grund av bristande modernisering.

“Industriell renässans”
Samma ämne var uppe på Dassault Systèmes konferens.

Design eller datalagring spelar ingen roll - AI anses komma starkt 3
Nordenchef Mårten Gustafsson från Dassault Systèmes, fanns Vasateatern i Stockholm

Nordenchefen Mårten Gustafsson talade om alla nya och spännande affärsmodeller som kommer – om startups och företag som erbjuder helt nya digitala lösningar.

Det händer mycket, sa Mårten. Om man tar strategin “industri 4.9” som kom för några år sedan så handlade den om att digitalisera redan befintliga system, alltså göra lean-program. Inledningsvis var “Insutri 4.0” ett begrepp och sedan tog det några år innan det hände något. Att utifrån det hitta nya affärsmodeller var nästa steg.

Många innovatörer och startup-företag behöver partners för att växa. Dassault Systèmes har en marknadsplats där de kan hitta sådana. Mårten fortsätter och säger att det man pratar om nu är dessa båda delar, “Industri 4.0” och digitalisering – men också det som Dassault Systèmes kallar “industriell renässans” som är ytterligare nästa steg. Det är där vi befinner oss idag, sammanfattar han. En aspekt på den industriella renässansen är att det finns så mycket mer som en företagare och innovatör kan göra själv. Man kan exempelvis simulera och samla data som sedan går att analysera.
Skotillverkaren Ecco har börjat skanna fötter

En kund som kommit till Dassault Systèmes konferens i Stockholm för att visa hur de börjat jobba med 3D-skanning och 3D-printning var skotillverkaren Ecco som har huvudkontor i Amsterdam. Genom att 3D-skanna kundens fötter och göra “data capture” genom att lägga i en sensor i en sko samlar data om hur kunden rör sig, kan Ecco 3D-printa en perfekt iläggs-sula av silikon. Än så länge finns systemet bara i en butik i Amsterdam, gäller skomodellen Soft 8 Flexure, och erbjuds särskilt inbjudna kunder. Priset som läggs på det vanliga skopriset är 150 Euro. IT-Kanalen träffade Patrizio Carlucci, head of innovation lab ECCO, och Joe Mitchell, också från Ecco, som visade och förklarade hur skanningen går till.

De framhöll att de inte är en startup utan har mycket lång erfarenhet av skotillverkning men att det förstås absolut inte hindrar dem från att behöva utveckla och hänga med. I och med det här är de pionjärer i sin bransch.

Box kunder uppskattar säkerheten
På pressträffen på Box konferens sa Aaron att han inte tror att det kommer en enda plattform som blir viktigare än andra. Det kommer antagligen att finnas flera konkurrerande plattformar även i framtiden. Det kommer helt enkelt inte att finnas en enda arkitektur utan flera olika beroende på hur användaren vill arbeta.
Företag har kommit olika långt när det gäller utveckling av affärsmodellen beroende på var de befinner sig på sin digitala resa.

Det som skiljer Box från andra konkurrerande företag är kanske främst att Box har en högre nivå av säkerhet, sa han. En sak som skiljer Box från konkurrenter också är att de bara vänder sig till företag och organisationer och inte till vanliga konsumenter.

När det gäller blockchain väntar och Box med att utveckla produkter tills de ser praktiska exempel på användande.
Aaron tror att framtidens vinnare inom IT blir den teknik som är “best of breed”, som han kallar det. Och för att företag ska kunna använda dessa så måste man kunna integrera dem med varandra. Microsoft exempelvis tjänar på att de har så många olika produkter som kan kopplas ihop sömlöst. Det är något som Box också jobbar på – att skapa möjlighet för kunden att jobba med olika applikationer sömlöst.

Strator i Danmark har valt Box

Design eller datalagring spelar ingen roll - AI anses komma starkt 4
Vibeke Bugge Kristiansen från Danmark är en kund som besökte Box

Vibeke Bugge Kristiansen från Danmark är en kund som besökte Box konferens och som IT-Kanalen träffade. Vibeke är expert på teknologi och dokumenthantering på Strator – ett företag hon själv startat. Man ägnar sig åt just dokumenthantering, exempelvis hur man skapar ett arkiv som fungerar så att man kan lagra dokument under lång tid framöver. Man har valt Box eftersom de har lösningar på flera av de moderna utmaningarna. Tunga compliance-behov exempelvis. Dessutom känns de lite “sexiga” och moderna att jobba med. Deras produkter är lättanvända och fungerar snabbt. Det är lätt att integrera med annat och det är dessutom enkelt att använda verktygen från Box till samarbeten med partners och kunder utanför det egna bolaget.

 

Strator har varit Box-kund i ungefär ett års tid. En anledning är att många av Strators kunder har väldigt speciella önskemål. Många har väldigt stora mängder data. Hur arkiverar man om man får tusentals e-mail varje dag? Det är exempel på en stor fråga som blir allt viktigare att få svar på för allt fler. Många av Strators kunder är verksamma inom biologi och hälsa eller inom ekonomi och har i och med det också sina speciella behov.

– Visionen från Box är att kunden ska få en mer agil kultur. Det ska vara mindre team och man ska kunna fatta snabbare beslut, säger Vibeke. Samtidigt ska det vara “compliant”, alltså följa alla regler och man ska kunna ta hänsyn till alla behov, säger hon. Det är det som är den stora utmaningen.

Ta del utav Artikel “På stan med” Dassault Systèmes Nordenchef Mårten Gustafsson Klicka hä