Digitala mervärdestjänster som förenklar vardagen

Detta att InExchange kortar ner din tid för fakturering vet du givetvis.

Digitala mervärdestjänster som förenklar vardagen 1
Jessica Wikman, sales account manager, InExchange.

Men nöj dig inte bara med e-faktura.
InExchange har en hel meny med dynamiska tjänster inom digital affärskommunikation som alla har samma fördel: De förenklar vardagen och skapar tid att göra annat.
Som att njuta av en kopp nybryggt kaffe.

Att den digitala hanteringen av fakturaflödet innebär en rad effektiviseringsvinster, färre manuella moment, mindre omkostnader och kortare tidsåtgång, är ett känt faktum. Däremot missar många att det elektroniska formatet lyfter på locket till en näst intill outtömlig informationskälla.
Ni har kanske hört fackuttrycket Business Intelligence? Beskrivet på svenska står termen för beslutsstöd. Det omfattande faktaunderlag vi nämnde skapar just dessa möjligheter. Genom att skicka hela fakturaflödet digitalt, och koppla på en eller flera mervärdestjänster, kan man utföra avancerade dataanalyser via några få knapptryck.
– ”Oj, var det så lätt”, är en vanlig reaktion. Därför är det så roligt att visa och berätta om tjänsterna. Att man får fram så mycket data och att det är så användarvänligt gör många glatt överraskade, säger Jessica Wiikman, sales account manager på InExchange.

Framför allt attraheras det stora flertalet av bekvämligheten. Det är skönt att släppa enahanda rutiner och frikoppla tid till mer produktiva uppgifter. Exempelvis att sätta sig ett slag och planera i lugn och ro med en ljuvlig kopp kaffe i handen.
Den sortens stunder smakar alltid bra. I alla avseenden.
Och när vi ändå pratar kaffe; på onsdag och torsdag (26-27 september) hålls evenemanget Ekonomi & Företag i Kistamässan. Det är ett tvådagarsarrangemang som är lika med arenan för landets ekonomer och företag. Mässan anordnas för åttonde året och lockar cirka 3 000 besökare.

InExchange är självklart på plats. Vår monter, D:22, är inspirerad av kafémiljö. Här dukar vi fram kaffe, bjuder på gott tilltugg och berättar lite närmare om våra mervärdestjänster och om sådant som är kopplat i övrigt till den digitala omställningen. Vi håller dessutom flera föredrag på fasta tidpunkter. Klockslag och program redovisas i montern, på inbjudningar som vi delar ut under mässan, på vår Facebook och Linkedin och inte minst hemsidan https://www.inexchange.se/nyheter/

I Jessica Wiikmans fall är tjänsten Påminnelse & Inkasso specialområdet.

Många saknar en rutin för att hålla koll på sina obetalda fakturor. Med Påminnelse & Inkasso blir uppsikten smidig. Du sköter dina ärenden direkt i din befintliga fakturahantering. Via avisering får du reda på vilka av dina skickade fakturor som förfallit och kan antingen låta processen gå vidare automatiskt eller styra den manuellt med en knapptryckning.

Långa betalningstider är ett dilemma. Därför kan det vara förnuftigt att förse sig med ett redskap som påskyndar processen och därigenom skyddar likviditeten.
– Allmänt sett finns en viss ängslan att skicka påminnelser. Man vill inte äventyra en viktig relation. Men ofta är det tvärtom. Påminnelsen är ett sätt att värna om en ömsesidig respekt och främjar i förlängningen ett bra affärsklimat, säger Jessica Wiikman.
Påminnelse & Inkasso kräver ingen nedladdning eller installation. Det är heller inga startkostnader och fasta avgifter. Du betalar endast portot. Tjänsten erbjuds i samarbete med Visma Collectors som även sköter kontakten med din kund.