En cirkulär affärsmodell är nästa stora innovation för IT-branschen

[KRÖNIKA] Sverige är känt som en av världens främsta länder vad gäller it-mognad och ni ligger i framkant inom användning av ny och innovativ teknik.

En cirkulär affärsmodell är nästa stora innovation för IT-branschen 1
Carmen Ene, VD 3 Step IT

Att vara en early adopter som region är imponerande och har flera fördelar för verksamheter verksamma i landet. Men det medför också ett ansvar kring den teknik som en gång var ny och modern och som efter en tid ska bytas ut till nästa tekniska lösning.

Det kan tyckas vara ett modeord, men att anamma en cirkulär ekonomi och en hållbar livscykelhantering i sin inköpsstrategi för IT är smart och ligger helt rätt i tiden. Så snart tekniken har tjänat ut sin roll och blivit gammal hamnar den ofta i skåp och förråd där den räknas som förbrukad. I en cirkulär ekonomi planerar man för återvinning redan innan man gör investeringen och ser då till att ha en plan för sin återvinning och återanvändning. Det finns flera olika metoder för att planera för sin it-utrustnings livscykel, men alla leder i slutändan till tre stora fördelar.

1. Ekonomiskt smart
Den ekonomiska fördelen är i många fall det första ett bolag tittar på. I de flesta företag och organisationer är det användarens produktivitet och användningsgrad som är avgörande för att bedriva en lönsam verksamhet. Det innebär i sin tur att it-utrustning bör bytas då den inte längre bidrar till användarens produktivitet. Oftast bör en dator bytas ut inom tre till fyra på grund av ökande supportkostnader och nedtid, men även att tekniken inte längre uppfyller verksamhetens krav på prestanda. Det innebär inte att utrustningen i sig är värdelös, ett visst värde finns kvar och utrustning kan säljas vidare till en ny användare med lägre krav på prestanda (skolor, mindre företag, konsumenter) och produktivitet.

2. Bra för miljö och samhälle
Den andra fördelen är hållbarhet, som blivit ett allt viktigare område för de flesta bolag, oavsett bransch. Det krävs stora naturresurser för att tillverka en ny dator, viket gör att det enskilt viktigaste initiativet för att möta hållbarhetskraven är att återvinna i stället för att slänga och skrota. Varje bolag med ambition att vara hållbara bör ha en plan för att hantera sin uttjänta it-utrustning och se till att den antingen återanvänds av nya användare eller återvinns. Trots att Sverige sägs ligga i framkant slängs det fortfarande för mycket utrustning, istället för att den återanvänds, vilket innebär ett enormt resursslöseri. En dator som återanvänds i tre till fyra år, istället för att skrotas, innebär ett minskat koldioxidutsläpp på 70–100 kg jämfört med vad som hade varit fallet om en ny dator skulle producerats.

3. Skyddar företagets information
Sist, men inte minst, är återvinnings- och återanvändningsfördelarna viktiga då det gäller säkerhet och skydd av företagens information. Datorer och mobiltelefoner innehåller så gott som alltid någon form av känslig data som måsta raderas. Därför kan konsekvenserna bli ödesdigra för företag som hanterar uttjänt it-utrustning genom att lägga dem på hög i ett förråd. Data som inte raderas på ett säkert sätt och förhindras från att återskapas kan innebära stora risker för att företagsinformation eller persondata läcker ut.

På 3 Step IT är vi övertygade om att cirkulär livscykelhantering för IT är nästa stora innovation. Idag pratar alla om robotar, AI, automation och Internet of Things. Men vi borde prata cirkulär livscykelhantering. För att svenska företag ska kunna fortsätta anamma ny och innovativ teknik måste vi ha en tydlig strategi för hur vi hanterar vår uttjänta teknik, annars riskerar vi att slita på såväl budgetar som miljö.

Sverige, ni ligger i framkant vad gäller it-mognad och användning av ny teknik. Men när ska vi börja diskutera cirkulär livscykelhantering för IT – om inte idag, när?

/Carmen Ene, VD 3 Step IT