Fem nya strategiska IoT-projekt
Hem NYHETERINTERNET OF THINGS Fem nya strategiska IoT (Internet of Things)-projekt

Fem nya strategiska IoT (Internet of Things)-projekt

Publicerat av: Redaktionen

IoT Sveriges styrelse har under hösten antagit fem nya strategiska projekt.

Projekten ryms inom olika delar i offentlig sektor och handlar om IoT (Internet of Things) inom alltifrån smarta städer till skola, hälso- och sjukvård.

Ett av de fem nya projekten har internationalisering som särskilt fokus.

Gemensamt för IoT Sveriges strategiska projekt är att de handlar om frågor och utmaningar som många aktörer inom offentlig sektor brottas med. Det kan vara frågor kopplade till digital infrastruktur, etik, juridik, organisation, säkerhet och affärsmodeller. I stort syftar de strategiska utvecklingtill att skapa en nationell och hållbar IoT-utveckling. IoT Sveriges nya strategiska projekt är:

1.Kartlägga lärares rörelsemönster i klassrummet

Genom att förse lärarna med sensorer kan ”heatmaps” över hur de rör sig i klassrummen skapas. Flera lärare som redan testat lösningen beskriver att de har fått aha-upplevelser och blivit medvetna på ett helt nytt sätt om det egna rörelsemönstret i klassrummet. Tekniken gör det möjligt att exempelvis se om vissa elever gynnas och får mer tid och därmed mer stöd än andra elever. Det övergripande syftet är att ta fram ett konkret och skalbart exempel på hur IoT kan användas för att utveckla skolans kärnverksamhet. Projektet är sprunget ur det tidigare projektet IoT Hubb skola och leds av Sveriges forskningsinstitut RISE.

2.Smart City Lab – satsning på mjuk infrastruktur

Detta projekt är sprunget ur City as a Platform (CaaP), ett projekt som drivits inom Viable Cities (IoT Sveriges systerprogram). Detta projekt fokuserar på den mjuka digitala infrastrukturen, det vill säga på de tekniska och organisatoriska utmaningarna kopplade till att kunna samla in och tillgängliggöra data. Målet är ett ökat nyttjande av IoT-data i kommunerna. Projektledare för Smart City Lab är forskningsinstitutet RISE.

Fem nya strategiska IoT-projekt3.Internationalisering

Kopplat till Smart City Lab startas ett strategiskt projekt med fokus på internationalisering. Projektet ska i nära dialog med IoT Sverige vara den samordnande aktören som bevakar, påverkar och sänker tröskeln för kommuner (samt även aktörer som samverkar med kommunerna) att delta i och bidra till internationella initiativ och organisationer som verkar inom IoT. Projektet koordineras initialt av RISE men tanken är att även SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) ska ingå.

4.Implementering av IoT inom vård och omsorg

Det fjärde projektet handlar om organisatoriska utmaningar och möjligheter när det gäller implementering av IoT inom vård och omsorg. Det finns forskning som tydligt visar på komplexitet och utmaningar med implementering av digitala lösningar i offentlig sektor. Detta projekt fokuserar på om det är särskilt komplext att implementera just IoT-lösningar jämfört med andra digitala lösningar inom området välfärdsteknik. Uppsala universitet är projektledare och samarbetar med Högskolan Dalarna. Målet är att utveckla och validera implementeringsstrategier som är baserade på befintlig och ny kunskap om underlättande och hindrande faktorer för implementering av IoT-lösningar inom vård och omsorg.

5.Data som strategisk resurs

Det femte strategiska projektet är en förstudie kring de inlåsningseffekter som kan uppstå när digitala produkter och tjänster inte använder gemensamma gränssnittsspecifikationer (specificerade API:er). Det här är ett känt problem som många kommuner och regioner brottas med. Projektledare för förstudien är Inera.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00