Fördelarna med produktutveckling Livscykel med Seavus på distans

Vad ingår i en produktutvecklingslivscykel hos Seavus?

Fördelarna med produktutveckling Livscykel med Seavus på distans 1
Vi har gått vid våra kunders sida under hela denna period, och om jag tittar på punkten där vi är idag, är det otroligt att vi inte ens kan se små effekter på leveranser och kommunikation, samtidigt som verksamhetskontinuiteten upprätthålls.

Seavus har under årens lopp varit en del av många produktlivscykler hos sina kunder, antingen genom att ta hand om den fullständiga produktleveransen och supporten, eller genom att öka deras utvecklingskapacitet med teknisk expertis av olika slag. Detta omfattar lösningsarkitektur, affärsanalys, UI och UX, manuell/automatiserad testning, databasutveckling, CI/CD-expertis, systemintegrering och implementering, kundsupport, vilket innebär alla tekniska aspekter, inklusive projektledning.

Vi har ett team med omfattande expertis som introducerar olika hanteringsmetoder, och har därför lyckats åstadkomma ett antal framgångshistorier för högeffektiva teamorganisationer med fokus på att bygga självorganiserande team och att främja en resultatdriven kultur med stor uppmärksamhet på kvarhållning av individer såväl som sakkunskap om produkt och domän.

Produktutvecklingstjänster och deras leverans kan vara mycket spännande, särskilt för att få en skalbar produkt som implementeras och integreras i externa system och miljöer samtidigt som den är mycket stabil i produktionsmiljön. Det är en stor utmaning när produktexpansion sker och skalningen inte alltid går smidigt till vad gäller att gå in i omorganisationen, samtidigt som man upprätthåller leveranskontinuitet och ser till att alla följer samma takt. Om jag tittar på ett av de största produktteam som jag lett hos oss så vi har utmanats av en expansion av teamet som fördubblade storleken till 50 medlemmar under de senaste två åren, med ett behov av att upprätta fler än tio olika tekniska profiler för komplexa produktdomäner. Med hybridmodellen hos Nexus och Spotify-metoden har det växt i en skalbar organisation som med enkelhet klarar av framtidens utmaningar.

Ur detta perspektiv är det ännu mer spännande att titta på hur vi har hanterat och lärt oss av de olika fallen genom att tillhandahålla produkttjänster och samtidigt utöka vår expertis genom att ge support till våra partners.

Vilka är fördelarna med att vara Seavus affärspartner?

Om jag befinner mig på den andra sidan och behöver besluta mig för en affärspartner så skulle jag definitivt be om en partner med en beprövad meritlista och bred bakgrund inom att tillhandahålla tjänster för produktutveckling. Med 20+ års erfarenhet av olika konfigurationer för produkttjänster, inte bara inom produktlansering, utan även inom support efter utvecklingen, med referens i komplexa system för marknadsledare hos stora organisationer, har Seavus beprövad expertis och kvalificerade proffs som kan ta hand om dina tjänster. Kulturell kompatibilitet och expertens engelskkunskaper är dessutom viktiga tillgångar som hjälper till att utesluta språkbarriärer och tvivel, så att samarbetet flyter på utan hinder.

Varför välja nearshoring/remotization istället för en egen modell när det gäller produktutvecklingstjänster?

Genom att under årens lopp stödja våra affärspartners med deras produkttjänster har vi sett att outsourcing av deras produkttjänster medför ett annat värde som är ännu mer fördelaktigt än kostnadseffektiviteten. Jag ska utveckla det operativt. Utöver expertisen i att leverera produkter så upprätthåller Seavus en hög kvarhållningsfrekvens vad gäller medlemmarna som arbetar med den specifika domänen. Detta är ett mycket viktigt värde när det kommer till att bibehålla sakkunskap och öka teamens hastighet. Med tid- och materialmodellen samt att erbjuda en pool av tillgängliga och mycket tekniskt erfarna proffs, resulterar det i en mycket flexibel modell för att lätt skala teamen upp och ned när tidslinjen måste snabbas på.

På grund av Covid-19-pandemin vänder sig å andra sidan fler och fler företag till fjärrbaserade och världsvida koncept, så att ha ett fjärrteam i Seavus gör det lätt att fästa det vid den egna orgnisationen, och det finns inte begränsningar i detta hänseende. Vi har gått vid våra kunders sida under hela denna period, och om jag tittar på punkten där vi är idag, efter sex månader, är det otroligt att vi inte ens kan se små effekter på leveranser och kommunikation med våra partners, samtidigt som verksamhetskontinuiteten upprätthålls. För mig är detta bevis på att det som krävs är en stabil organisation med väldefinierade processer, såväl som en positiv, professionell attityd. Men ur ett affärsperspektiv och vad gäller flexibilitet och anpassningsbarhet, har pandemin bevisat att fjärrteam faktiskt gör en skillnad.