Inkassobolaget Kredinor väljer TeleComputing som ny IT-partner

Ett av Nordens ledande inkassobolag Kredinor väljer TeleComputing som ny samarbetspartner.

Inkassobolaget Kredinor väljer TeleComputing som ny IT-partner 1Avtalet har ett kontraktsvärde på närmare 50 miljoner norska kronor över en treårsperiod. Det är ett av våra största avtal så här långt i år, säger koncernchef Terje Mjøs.

Avtalet omfattar driften av Kredinors affärskritiska system, datorer, säkerhetslösningar, nätverk, support, olika molntjänster och rådgivning. Tjänsterna innebär en flexibilitet och skalbarhet i takt med förändringar eller nya behov. Kredinors tjänster kommer att driftas i en modern och säker IT-miljö i TeleComputings nordiska datacenter.

Driftssavtalet med TeleComputing innebär att Kredinor kommer gå från en modell där de äger all utrustning själva, till att köpa tjänster där all mjuk- och hårdvara ingår.

– Kreditmarknaden i Norge växer snabbt och Kredinor har en stark ställning på marknaden. Vi vill hjälpa Kredinor att ytterligare stärka sin position genom en stabil och säker plattform där vi som leverantör kommer att bidra starkt till Kredinors utveckling, säger koncernchef Terje Mjøs.

VD för Kredinor, Tor Berntsen, är positiv till TeleComputing som ny samarbetspartner.

– Vi har tydliga tillväxtambitioner och vi väljer TeleComputing eftersom de har en nordisk modell som gör det möjligt att hantera de behov vi har kopplat till vår fortsatta tillväxt. Dessutom kan TeleComputing hantera den utvecklingshastighet vi efterfrågar inom digitalisering och robotisering. Kunderna förväntar sig bra tillgänglighet, enkla lösningar och en snabb hantering av förfrågningar, något vi är övertygade om att TeleComputing kommer att leverera, säger Tor Berntsen.

– Vi er stolta över att ha blivit utvalda av ett bolag som är ledande i sin bransch. Nu ser vi fram emot att leverera tjänster som kan bidra till Kredinors utveckling, säger Terje Mjøs.

Kredinor grundades i Oslo 1905 och har cirka 540 anställda fördelat på huvudkontoret i Oslo och totalt nio filialer i Norge. Dessutom finns Kredinor A/S i Ballerup, utanför Köpenhamn med cirka 40 anställda och Kredinor AB med 25 anställda i Stockholm. Kredinor SA (moderbolag) är ett kooperativt företag med 2172 ägare och medlemmar.

Kredinor erbjuder lösningar för inkasso till sina norska kunder som har verksamhet i Sverige. Kredinor söker även efter nya kunder i Sverige, särskilt inom bank och finans. De nya kunderna kommer att erbjudas lokala lösningar eller lösningar över nationsgränserna.