Irland leder utvecklingen av datacenter i Sverige

År 2021 beräknas 95 procent av datacentertrafiken att ske i molnet, mot dagens 88 procent, vilket leder till en ökad efterfrågan på datacenter.

Irland leder utvecklingen av datacenter i Sverige 1Med hjälp av Enterprise Ireland, den statliga organisationen som ansvarar för tillväxten av irländska företag på världsmarknaden, skapar högteknologiska bygg- och ingenjörsföretag de mest innovativa och storskaliga datacentren runt om i Sverige.

Irland har blivit en ledande aktör för utvecklingen av datacenter i Sverige. Den 15 mars arrangerar Enterprise Ireland ett eftermiddagsseminarium på temat Construction vid World Trade Center i Stockholm där ett trettiotal irländska och svenska företag kommer att delta.

”Irland har blivit en av de viktigaste datacenterhubbarna för många av världens teknikjättar, inklusive Microsoft, Amazon, Google, Dell EMC, Yahoo, IBM, HP, Facebook, Equinix, InterXion och Digital Realty. Dessutom har de största datacentraloperatörerna i världen samarbetat med irländska byggföretag för att utveckla innovativa och storskaliga datacenter över hela världen, där Sverige fortsatt är ett prioriterat område”, säger Karin Angus, Senior Market Adviser på Enterprise Ireland.

Sverige är på många sätt en passande plats för att etablera datacenter. En av de främsta anledningarna är det relativt kyliga klimatet, men också den stabila tillgången på el tack vare en produktionsmix av vatten- och kärnkraft. Dessa blir i sin tur attraktiva faktorer för företag som vill etablera och förvalta datacenter på ett hållbart sätt. Sverige rankas idag som nummer tre i världen över mest lämpliga länder att förlägga datacenter i.

Under seminariet den 15 mars får deltagarna bland annat möjlighet att lyssna till Thomas O’Connor från irländska Collen Construction, samt representanter från Business Sweden, Sveriges Byggindustrier, Trafikverket och Allmännyttan i Stockholm. Irlands ambassadör i Sverige, Dympna Hayes, och Irlands kulturminister Josepha Madigan kommer också att närvara.

Läs mer om den globala trenden av storskaliga datacenter på: https://irishadvantage.com/white-paper/future-data-centre/.