mfx5aevabqknjlcvbyriKompetensbristen inom IT-branschen blir allt mer akut och enligt en rapport från IT&Telekomföretagen riskerar branschen att ha ett underskott på 60 000 medarbetare år 2020. För att möta och motverka detta lanserar Cygate idag rekryteringskonceptet ”Cygate Kickstart”, som ska hjälpa företaget att hitta och knyta till sig Sveriges främsta IT-talanger. Konceptet är framtaget tillsammans med rekryteringsföretaget Magna och efter ett pilotprojekt hoppas Cygate kunna implementera satsningen på de tjugo lokalkontoren runt i om i landet.

– Vi, precis som alla IT-företag, märker att det blir allt svårare att hitta rätt kompetens vid nyrekryteringar och att som tidigare enbart fokusera på seniorkonsulter hämmar tillväxten av ny talang i branschen. Med Cygate Kickstart vill vi hitta och utveckla guldkornen bland Sveriges IT-talanger för att se till att vi även i framtiden kan erbjuda våra kunder rådgivning och hjälp från landets bästa konsulter, säger Patrik Olsson, VD på Cygate.
Under hösten kommer Cygate att ha kontakt med flera universitet och högskolor runt om i landet för att hitta lämpliga kandidater till pilotprojektet. Under 2016 kommer totalt tio personer att anställas och utbildas på plats hos Cygate. Målet är att de efter tre månader ska ha de verktyg och kunskaper som krävs för att bli antingen nätverkskonsulter eller säkerhetskonsulter.

images– Även om det såklart kommer att ligga stort fokus på det tekniska under utbildningen är de kommunikativa och affärsmässiga kunskaperna minst lika viktiga. IT-konsulter verkar idag inte längre i silos och för att kunna möta de ökade kraven från ledningsgrupper och verksamhetschefer krävs även andra kompetenser än den tekniska. Att bredda utbildningen ger oss dessutom möjlighet att rekrytera även andra än de som läst de traditionella IT-utbildningarna, säger Patrik Olsson.

Under utbildningen kommer de medverkande att ta del av olika aktiviteter kopplade till konsultrollen genom skarpa övningar och projekt. Alla som genomgår utbildningen anställs hos Cygate från dag ett och efter avslutad utbildning går de rätt in i konsultrollen.

– Vissa företag erbjuder först obetald praktikplats och sedan en konsultroll med litet ansvar, men stor press, vilket gör att juniorkonsulterna snabbt söker sig vidare. Vi vill inte bara hitta de främsta IT-talangerna utan även behålla dem på lång sikt och det är jag övertygad om att vi kommer att kunna göra genom att anställa och utbilda dem inom ramen för Cygate Kickstart – våra talanger kommer att känna att vi verkligen satsar på dem och att det finns möjlighet till framtida karriärvägar inom Cygate, säger Patrik Olsson.