Komplett emailsäkerhet med Barracuda Total Email Protection

Barracuda Total Email Protection är en heltäckande lösning som skyddar din verksamhet mot avancerade emailbaserade hot med marknadsunika metoder.

Komplett emailsäkerhet med Barracuda Total Email Protection 1Du får ett flerdimensionellt skydd som kombinerar Secure Email Gateway med AI-baserat skydd mot bedrägerier och intrång, automatiserad incidenthantering samt utbildning av användarna. Allt i en enda lösning.

Flerdimensionellt skydd mot emailbaserade hot

Email är det främsta kommunikationsmedlet för många företag idag. Inte bara sköter vi vardaglig korrespondens via email, ofta delar vi också verksamhetskritisk information, såväl inom som mellan organisationer. Därför är angrepp via email också den främsta metoden för cyberkriminella att infiltrera verksamheters nätverk, stjäla eller förvanska data och i förlängningen skada organisationers rykte.

Metoderna har blivit allt mer sofistikerade, noggrant riktade och skadliga. Ofta använder cyberkriminella metoder som Social Engineering för att förbigå traditionella säkerhetsprodukter.

Därför är Secure Email Gateways inte längre tillräckliga för att förhindra avancerade attacker. Dagens sofistikerade angrepp kräver flerdimensionella säkerhetsstrategier som verkar på flera fronter samtidigt.

Barracuda Total Email Protection är en heltäckande lösning som skyddar din verksamhet mot avancerade emailbaserade hot med marknadsunika metoder. Du får ett flerdimensionellt skydd som kombinerar Secure Email Gateway med AI-baserat skydd mot bedrägerier och intrång, automatiserad incidenthantering samt utbildning av användarna – i en enda lösning.