Konsultkollen 2018: Stark tillväxt hos konsultbolagen men minskade rörelsemarginaler

2017 var ännu ett toppenår för konsultbolagen.

Konsultkollen 2018: Stark tillväxt hos konsultbolagen men minskade rörelsemarginaler 180 procent av bolagen växte i omsättning och 70 procent ökade antalet medarbetare. Höga beläggningstal men även många förvärv drev på tillväxten.

På marginalsidan var det dock ”bara” 45 procent av bolagen som lyckades öka rörelsemarginalerna. Genomsnittsmarginalen sjönk exempelvis från 7,2 till 6,5 procent. Cinode släpper nya Konsultkollen 2018 där över 200 konsultbolag kan jämföras utifrån olika nyckeltal.

Mer än hälften av bolagen hade en tillväxt på över tio procent. Conscia Netsafe, Processus och Omecon var konsultbranschens snabbast växande företag.

Inspiro visade högst rörelsemarginal följt av McKinsey, Devcore, Netlight samt XLENT.

Konsultkollen 2018 med sorterbara tabeller hittar du här;
http://www.cinode.com/konsultkollen