LAN Assistans slår ett slag för socialt ansvarsfull IT

”Clearsky – bekymmersfri IT med rent samvete” kallas tjänsten som riktar sig till offentlig sektor och större företag och som erbjuder helhetslösningar för arbetsplatsen.

amizlhsgrrmbjb2bctnh”Kunden garanteras att produkterna är noga utvalda för att möta kraven på socialt ansvar, hållbarhet och kvalitet. Utan att det kostar någonting extra”, säger Attila Földhazi, LAN Assistans vd.

Produkternas ursprung, tillverkningsomständigheter och kvalitet är parametrar som bedöms när LAN Assistans väljer ut sina leverantörer och produkter för klientlösningar.

”I vår bransch finns det ingen certifiering som garanterar att datorer och tillbehör är tillverkade under skäliga förhållanden. Det tycker vi behövs! Vi gör därför en egen slags certifiering som svarar både mot våra krav samt kundens policys och riktlinjer”, säger Attila Földhazi och fortsätter:

”Vi tycker inte det är okej att mänskliga rättigheter bestrids och att människors hälsa eller säkerhet riskeras till förmån för billiga datorer och produkter. I vårt koncept erbjuder vi ingenting sådant. Istället väljer vi social hållbarhet och kvalitet, där produkterna inte heller behöver bytas ut lika ofta.”

Klientlösningen ”Clearsky” erbjuds till en fast månadskostnad där beställningsportal, support, garanti, försäkring och återtag ingår.

”Vi kompromissar inte om någonting. Inte heller om priset. Vi uppmanar därför er som jobbar inom större företag, myndigheter, landsting eller kommuner att höra av er till oss så vi kan titta mer specifikt på vad vi kan göra för era verksamheter”, avslutar Attila Földhazi.

Post Comment