Mer än hälften av svenskarna handlar direkt från tillverkare

Undersökning: Mer än hälften av svenskarna handlar direkt från tillverkare – men kan tillverkarna möta konsumenternas förväntningar?

Mer än hälften (56 %) av svenskarna har hoppat över återförsäljare och handlat direkt från tillverkare under det senaste året. Det visar undersökningen JDA Manufacturing Pulse Report 2016”. Undersökningen omfattar svar från 6 145 personer över 18 år från Sverige, Storbritannien, Tyskland och Frankrike. Samtidigt säger 45 % att brist på leveransalternativ och brist på möjlighet att hämta varor var och när det passar dem, är faktorer som skulle kunna göra så att de väljer ett annat alternativ. 44 % anger också att konsumenter blir särskilt frustrerade ifall tillverkare inte har en efterfrågad vara i lager. Trots detta säger 42 % av svenskarna att köpprocessen som helhet var bättre när de handlade direkt från tillverkare än när de handlade via en återförsäljare.

Undersökningen visar också att nästan en tredjedel (30 %) av konsumenterna handlar fler produkter direkt från tillverkaren jämfört med för fem år sedan. Dessutom handlar svenskar via flera kanaler även när de handlar direkt av tillverkare. Under de senaste 12 månaderna hade 69 % handlat i en fysisk butik och 53 % hade handlat online. Visserligen har många tillverkare online-närvaro, men många erbjuder fortfarande inte konsumenter att handla från dem direkt via webben. jda

–        Den enorma boom som vi ser för omnikanal-konceptet inom detaljhandeln börjar nu på allvar att bli en fråga även för tillverkande företag, säger Johan Reventberg, Norra Europa-ansvarig på JDA Software. Tillverkare av konsumentprodukter måste satsa hårdare på att effektivisera sin direktförsäljning för att behålla och utveckla sin konkurrenskraft. Fram tills nu har många gjort enstaka insatser inom direktförsäljning men de insatserna har varit ofta varit för små och lönsamheten har uteblivit.

–        Tillverkare måste nu ställa sig frågan hur de ska få kunna skapa en lönsam försäljning online, säger Hans Georg Kaltenbrunner, VP Manufacturing Industry Strategy EMEA, på JDA. Vi har redan sett hur detaljhandeln brottats med denna fråga under en tid. Dagens tillverkande företag har försörjningskedjor som måste anpassas med fler leveransställen och utlämningsställen, samtidigt som de måste vara utformade på ett sätt som gör det möjligt för konsumenter att välja just de alternativ som passar dem bäst. Det innebär samtidigt potentiellt ökade kostnader för tillverkare vilket gör det absolut nödvändigt för dem att hitta ett lönsamt sätt att hantera detta på.

Tillverkare allt närmare konsumenten

Undersökningen visar att det finns stora möjligheter att effektivisera verksamheten genom att använda tillgänglig data på bästa sätt. Bara 33 % av svenskarna ansåg att tillverkare hade använt konsumentdata på ett smart sätt under de senaste 12 månaderna. Gällande de omdömen kring produkter som andra konsumenter ger, svarade 35 % att de hade låtit sig influeras av dessa under perioden.

Pris viktigast vid direktköp, därefter valfrihet och tillgänglighet

Pris (63 %) var den viktigaste faktorn vid direktköp. Därefter följer tillgänglighet (40 %), garantifrågor (34 %), produktval (32 %) och kunskap om produkten (29 %). Vissa branscher var mer populära för direktköp än andra visar undersökningen. Populärast var möbler (54 %), följt av elektronik (32 %) och kläder/skor (25 %).

Now it’s getting personal

Individanpassning av produkter och erbjudanden kan komma att bli ett avgörande konkurrensmedel för tillverkare och det innebär även att försörjningskedjorna påverkas betydligt. Under det senaste året köpte 8 % av svenskarna individanpassade produkter direkt från tillverkare. Samtidigt säger hela 31 % att de skulle vara mer benägna att köpa direkt av tillverkaren om de kunde köpa varor som anpassas efter deras önskemål.

– För att möta efterfrågan behöver tillverkare skapa en digital försörjningskedja, säger Johan Reventberg. Genom att digitalisera processer som planering, tillverkning och leverans kan fysiska försörjningskedjor anpassas utifrån såväl direktförsäljning som utifrån mer traditionella försäljningskanaler.  Om tillverkare inte tar detta på allvar är risken stor att de i förlängningen skadar både lönsamheten och företagets image. De som däremot investerar smart baserat på de nya möjligheterna och utmaningarna har alla möjligheter att både öka lönsamheten och kundnöjdheten.

 

 

Post Comment