Efterlyses – Mobila visioner hos europeiska företag

[KRÖNIKA] Anställda ställer nya krav och vill arbeta på nya sätt. Mitt i skiftet har vi mobiltelefonen och andra mobila enheter, men många europeiska företag misslyckas med att integrera tekniken i sin strategi.

Enligt en studie från Gartner beräknas IoT år 2021 omsätta 2,5 miljoner dollar per minut, och Efterlyses - Mobila visioner hos europeiska företag 1en miljon IoT-enheter kommer säljas varje timme. Så vad är det som hindrar företag från att fullt ut omfamna mobilitet?

Noll vision

Mobilitet driver den digitala utvecklingen. Men, när det kommer till Enterprise Mobility Management (EMM) och Unified Endpoint Management (UEM), saknar många europeiska företag både strategi och plan. Av de som använder sig av EMM fokuserar många företag på hur man kan hantera och säkra mobiltelefoner på en grundläggande nivå.

Ny forskning visar att 61 procent av de europeiska företagen gör små eller inga framsteg alls gällande mobilitet, och att ytterligare 26 procent fortfarande är osäkra på vad man får ut av det. Att inte förstå detta och kunna möta nya krav från användare kommer få konsekvenser för företagets produktivitet, flexibilitet och konkurrenskraft.

Det grundläggande saknas

Frånvaron av en vision visar också att en viktig del av problemet är att företag inte gör grunderna rätt. Ungefär hälften av de i beslutsfattande position har inte förstått vilka enheter de kan använda i jobbet och hur de kan användas.

Vidare så misslyckas hälften av de europeiska företagen med att driva fram en grundläggande strategi för att hantera sina mobiltelefoner, surfplattor och laptops. Många har därför svårt att se hur människor, processer och teknik ska kunna integreras i en EMM-lösning.

För att adressera detta måste företag se till att ha inte bara en vision, men också en strategi på plats och förståelse för det grundläggande, för att därmed kunna möta de anställdas förväntningar. Det är centralt för företag som genom sin mobilstrategi vill ha konkurrensfördelar, då det ger medarbetare friheter, samtidigt som mobilt arbete också gynnas.

Ointresse från ledningen

Frånvaron av en vision är tydlig hos många europeiska företagsledare, som inte förstår fördelarna med en mobilstrategi och investeringar. Ofta hänvisas till budget, säkerhet eller integritet som de stora hindren på vägen för att dra nytta av EMM och UEM.

Med bättre förstående för mobilitet på ledningsnivå, kan ett företag implementera rätt mobil strategi och övervinna dessa hinder, och se till att data och information är säker oavsett typ av enhet och var den befinner sig.

Gör det enkelt

Traditionellt sett har IT-avdelningarna varit ganska isolerade från affärsverksamheten. Men med BYOD arbetar många nu med enheter som inte ägs av organisationen. Det är därför nödvändigt att ha en mobil strategi på plats, och företagsledare måste låta IT-avdelningen ta täten.

IT-avdelningen måste involveras, i ett nära samarbete med resten av företaget, för att stöda de anställdas användning av ny teknologi. Dessutom måste de kliva ur gamla hjulspår och hjälpa till att skapa system med mobilitet i grunden. I takt med den digitala revolutionen måste företagsledare låta IT-ansvariga och mobilitetsexperter ta kommandot, och styra upp en ofta kaotisk verksamhet.

Vägen framåt

Mobilitet innebär stora förändringar för hur globala organisationer arbetar. Det förändrar hur människor och företag förs samman, förändrar kundservicen och skapar nya sätt för hur företag hanterar sina affärskritiska processer.

Ett tydligt mål kommer inte sätta en strategi, men det låter organisationer dra nytta av mobilitet, ökar kundnyttan och sätter det mobila i centrum för den digitala transformationen.

Av Stefan Spendrup, Nordenchef på SOTI