Nordic Capital förvärvar en majoritet i Trustly från Bridgepoint och andra aktieägare

Fintechföretaget Trustly tillkännager idag att de förvärvas av Nordic Capital Fund IX (“Nordic Capital”).

Nordic Capital förvärvar en majoritet i Trustly från Bridgepoint och andra aktieägare 1Nordic Capital kommer att stödja Trustly i arbetet med att etablera företaget som den ledande globala leverantören av direktbanksbetalningar.

Trustlys största aktieägare, Bridgepoint Development Capital, kommer att avyttra hela sitt innehav i Trustly, medan ledning, grundare och investeringsbolaget Alfvén & Didrikson fortsatt kommer att vara betydande aktieägare i bolaget.

Nordic Capital är en av Europas ledande private equity-investerare med ett starkt engagemang för att skapa starka och hållbara företag.

Deras framgångsrika resultat inom sektorn för finansiella tjänster inkluderar omvandlingen av betaltjänstbolaget Bambora till en global marknadsledare och den framgångsrika investeringen i Point, ett betalterminal- och mjukvaruföretag.

Oscar Berglund, VD för Trustly säger: “Skiftet mot bankbaserade betalningslösningar är i sin linda och vi ser fram emot att fortsätta driva innovation och arbeta för enklare, säkrare och effektivare onlinebetalningar – både för konsumenter och handlare. Vi är mycket glada över partnerskapet med Nordic Capital, vars stöd kommer att vara viktigt när vi växer över affärsområden, produkter och marknader. Jag vill också tacka Bridgepoint Development Capital för deras viktiga insatser under de senaste tre åren.”

“Trustly leder det pågående skiftet mot direktbetalningar. Denna investering är i linje med Nordic Capitals investeringsstrategi inom betalningssektorn, en sektor där vi har stor kunskap och erfarenhet. Efter att ha följt bolaget under flera år har vi stor tilltro till styrkan i Trustlys affärsmodell. Vi är oerhört imponerade över vad grundare och ledning har utvecklat under de senaste 10 åren.

Nordic Capital ser Trustly som en strategisk plattform med unika möjligheter.

Vi avser att stötta ledningen och grundarna på resan mot att bli den globala ledaren inom direktbetalningar på nätet. Nordic Capital kommer att bistå med kapital och med gedigen erfarenhet från tidigare framgångsrika investeringar inom sektorn”, säger Fredrik Näslund, Partner, rådgivare till Nordic Capitals Fonder.

Johan Dahlfors, Partner hos Bridgepoint Development Capital säger: “Det har varit en ära att arbeta med ett så starkt och motiverat team som utvecklat företaget till att bli en ledande europeisk spelare inom direktbetalningar. Under vårt ägande har teamet presterat enastående resultat. Trustly har stärkt sin position i Europa, investerat i både infrastruktur och medarbetare samt förbättrat kvalitéen i sin plattform. Trustly är mycket väl positionerade för att kunna fortsätta att expandera på den växande marknaden för realtidsbetalningar.”

Citi har agerat exklusiv finansiell rådgivare till Trustlys aktieägare. Trustlys relation till Citi omfattar även deras transaction banking där Citi är en av Trustlys viktigaste bankpartners.

Tony McLaughlin, Managing Director Global Payments på Citi säger: “Trustly ligger i framkant för att förändra världen för betalningar. Vi är glada att vara deras bankpartner och stödja deras internationella expansion.”

Transaktionen är föremål för sedvanliga myndighetsgodkännanden och Finansinspektionens godkännande. Parterna har kommit överens om att inte lämna ut några finansiella detaljer.