De nordiska företagens digitalisering har ökat under pandemin-Sverige släpar efter
Hem DIGITALA VERKTYG De nordiska företagens digitalisering har ökat under pandemin-Sverige släpar efter

De nordiska företagens digitalisering har ökat under pandemin-Sverige släpar efter

Publicerat av: Redaktionen

En femtedel av företagen anger covid-19-pandemin som orsak till införskaffandet av digitala verktyg.

I en jämförelse mellan tre länder ligger Sverige långt efter grannländerna i sin digitala utveckling. Det framkommer i den enkät som Visma Solutions har låtit genomföra bland företag i Finland, Sverige och Norge.

Covid-19-pandemin ledde till en ökad användning av digitala verktyg i nordiska företag. Användningen av digital signering ökade allra mest med i genomsnitt 5,7 procentenheter. Nästan alla företagsprogramvaror användes i lägre grad i Sverige jämfört med Finland och Norge. I Finland och Norge använder över 70 procent av de deltagande företagen bland annat elektronisk fakturering, medan användningen i de svenska företagen hamnar på endast 53 procent.

Enkäten visade dock vissa variationer beroende på programvara. När det gäller ekonomiprogram var användningen i Finland ganska utbredd (65 %) redan innan pandemin, medan endast 49 procent av de norska företagen använde sådan programvara. Ekonomiprogram var den enda programtypen som användes i högre grad i Sverige (52 %) än i Norge.

Däremot användes löneprogram oftare i Norge redan innan pandemin jämfört med grannländerna. Av företagen hade 64 procent i Norge, 51 procent i Finland och 40 procent i Sverige digitaliserat lönehanteringen. Enligt Ari-Pekka Salovaara, chef för Vismas internationella SMB-grupp, är det svårt att ge en enda tydlig förklaring på skillnaderna i digitalisering mellan grannländerna. En förklarande faktor kan vara att de digitala verktygen upplevs och används på lite olika sätt i länderna.

De nordiska företagens digitalisering har ökat under pandemin-Sverige släpar efter”Till exempel i Sverige är det fortfarande vanligt att det är redovisningsbyråerna som använder ekonomiprogrammen, och företagen vet inte alltid hur och med vilka verktygbyråerna sköter bokföringen. I Finland används ekonomiprogram oftare gemensamt av både redovisningsbyråer och företag. Finlands försprång avseende e-fakturor handlar däremot om att Finland gick över till e-fakturor och elektronisk ekonomisk förvaltning tidigare än Sverige och Norge. Norge inledde dessa satsningar senare men däremot mer målmedvetet och har därför kommit ifatt Finland”, menar Salovaara.

En ökning med 0–9 procentenheter

Det har skett en ökning i användningen av nästan alla kategorier av företagsprogram i alla tre länderna under pandemin. Ökningen har varit något större i de svenska företagen än i grannländerna. I Sverige har ökningen legat på 0–4 procentenheter beroende på programvara. I grannländerna har ökningen i huvudsak legat på 0–2 procentenheter.

Den digitala signaturen utmärker sig dock i både Finland och Norge. Användningen av digital signatur har ökat avsevärt mer jämfört med andra program i båda länderna. I Norge ökade användningen av digital signatur med 9 och i Finland med 6 procentenheter.

I Norge har även den digitala avtalshanteringen ökat från 16 till 24 procent. I Finland ökade den digitala avtalshanteringen med 2 procentenheter (från 24 till 26 procent). I Sverige ökade användningen av digital signatur från 33 till 35 procent och den digitala avtalshanteringen från 14 till 18 procent.

Finland ligger klart före grannländerna när det gäller användningen av en programvara. 19 procent av svarspersonerna i Finland uppgav att de använder BI-program. Motsvarande siffror i Norge och Sverige var 13 procent respektive 11 procent.

Digitaliseringen fortsätter att öka kraftigt

Digitaliseringstrenden visar sig även i företagens framtidsplaner. I Sverige planerar 20 procent av företagen att implementera ett digitalt verktyg under året. Ungefär 15 procent har motsvarande planer i Finland.

Covid-19-pandemin har påverkat de finska företagen mest avseende införskaffandet av digitala verktyg. Omkring 25 procent av de finska företagen uppger att de har införskaffat eller planerar att införskaffa digitala verktyg på grund av pandemin. Motsvarande siffror var 21 procent i Sverige och 16 procent i Norge.

På frågan om vilka faktorer som påverkade den ökade användningen av digitala verktyg mest uppgav de svenska och finska företagen möjligheten att arbeta platsoberoende som den viktigaste faktorn (Finland 61 %, Sverige 53 %). Den näst viktigaste faktorn var ökad effektivitet (Finland 51 %, Sverige 47 %).

I Norge uppgav man ökad effektivitet som det viktigaste incitamentet för digitalisering (60 %). Men även ökad kundnöjdhet ansågs vara en nästan lika viktig anledning (58 %). I Finland och Sverige ansågs kundnöjdheten inte vara en lika viktig anledning till digitaliseringen (Finland 29 %, Sverige 30 %).

Vikten av platsoberoende i finska och svenska företag visar sig även i valet av arbetsplats. Distansarbete är populärast i Finland. 66 procent av de finska svarspersonerna uppgav att de arbetade helt eller delvis på distans. I Sverige arbetade 60 procent och i Norge 56 procent helt eller delvis på distans.

Ett intressant resultat i enkäten var att en stor andel av de deltagande företagen uppgav påtryckningar från personalen som en anledning till digitaliseringen. I Norge hade de anställda i 46 procent av företagen krävt digitala verktyg. Påtryckningar från personalen i Finland och Sverige var något mindre vanliga (Finland 39 %, Sverige 33 %).

Finland är en föregångare i användningen av digital signatur

Den digitala signaturen har blivit alltmer populär i och med pandemin och förhållningsreglerna för fysiska kontakter. Idag finns det dessutom en hög kännedom om digitala signaturtjänster. 97 procent av de finska, 92 procent av de svenska och 99 procent av de norska företagens beslutsfattare hade hört talas om digital signatur.

Användningen av digital signatur hade ökat som mest i Norge med 9 procentenheter, från 42 procent till 51 procent. I Finland ökade användningen från 44 procent till 50 procent och i Sverige från 33 procent till 35 procent. Den digitala signaturen används mest frekvent i finska företag. 41 procent av företagen som använder digital signatur använder tjänsten varje vecka och 70 procent varje månad.

Sverige hamnar på andra plats med 38 procent av företagen som använder digital signatur varje vecka och 64 procent varje månad. 33 procent av företagen i Norge som använder digital signatur använder tjänsten varje vecka och 60 procent varje månad. Visma Signs Head of Development Antti Larvala berättar att användningen av digital signatur i Europa är mycket lägre än i till exempel USA. I Finland har man dock använt den digitala signaturen under en längre tid än i övriga Norden.

”Den digitala signaturens popularitet i Finland beror på att tjänsten funnits på marknaden under en längre tid. Redan 2010 började man använda den digitala signaturen i Finland. I de övriga nordiska länderna började utvecklingen runt 2014. En annan orsak till den ökade användningen av digital signatur i Finland är troligtvis de hårdare kraven på distansarbete under pandemin jämfört med övriga Norden”, berättar Larvala.

Den mest kända och använda digitala signaturtjänsten i Finland är Visma Sign. 44 procent av svarspersonerna som använder digital signatur använder Visma Sign. De näst mest använda tjänsterna är bank-id med 5 procent och Adobe med 5 procent. I Sverige och Norge användes mest bankernas id-tjänster (Sverige 16 %, Norge 11 %).

Enligt enkäten användes tjänsten Solve med 12 procent näst mest i Sverige och på tredje plats kom Visma Sign med 9 procent. I Norge hamnade Signant med 5 procent och Visma Sign med 5 procent på delad andra plats. Den digitala signaturen innebär olika saker i länderna. I Finland är företagen vana användare av digitala signaturtjänster i samband med stark identifiering och andra tjänster som dokumentarkiv och elektroniska formulär. I Sverige och Norge däremot innebär digital signatur för många fortfarande användningen av bank-id.

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00