Nortal vill dubbla personalstyrkan i Sverige

Tillväxten för det globala it-konsultbolaget Nortal fortsätter.

Nortal vill dubbla personalstyrkan i Sverige 1
Jonas Ander, vd på Nortal i Sverige

Under 2018 ökade rörelseresultatet (ebitda) med 39 procent till 7,4 miljoner euro och omsättningen med 38 procent till 66,8 miljoner euro. Antalet anställda har också växt kraftigt och i år siktar bolaget på att fördubbla antalet anställda i den svenska verksamheten.

Nortal har stärkt resultatet i samtliga regioner i Europa, USA och Gulfstaterna där bolaget är verksamt. I Sverige har tillväxten ökat med 20 procent under det gångna året. Nortal förväntar sig att den positiva trenden håller i sig även under 2019.

– Vi har haft och fortsätter att se ett stort inflöde av nya kunder, vilket är väldigt positivt. Det närmaste året planerar vi nu att fördubbla personalstyrkan, säger Jonas Ander, vd på Nortal i Sverige.

För att öka tillväxttakten i Tyskland, Sverige och USA de kommande åren tog bolaget nyligen in 50 miljoner euro i en riktad emission. Under fjolåret förvärvades även den amerikanska mjukvaruutvecklaren Dev9, vilket har hjälpt Nortal att bredda portföljen och fortsätta sin expansion.

Under 2018 har Nortal även gjort stora investeringar i nya kontor i bland annat Helsingfors, Stockholm och Seattle. Bolaget har även växt sett till antal anställda som ökade med drygt 35 procent under året.