Ny studie: 96 procent av företagen har stora problem med teknik under videokonferenser

Undersökningsinstitutet Forrester Research har gjort en global studie för att kartlägga företags användning av videomöten.

Ny studie: 96 procent av företagen har stora problem med teknik under videokonferenser 1
Ole Mygind, Vice President, Försäljningsdirektör Norden, Polycom

Det är tydligt att det har skett en förändring i kommunikationen bland anställda på ett företag de senaste åren. I dag arbetar sällan alla anställda på ett företag innanför samma tak och väggar. Stora internationella företag har kollegor på flera ställen i världen, men även de mindre företagen har börjat resa mycket i sitt arbete och samarbetar med företag långt utanför landsgränsen. Detta ställer krav på bra och enkla videokonferenslösningar.

Utifrån resultatet i Forrester-studien kan vi se att användandet av videokonferenser har ökat. 74 procent uppger att behovet av videokonferenser har ökat under de två senaste åren. Det är dock inte bara behovet som har ökat, utan också antal lösningar som finns på marknaden, vilket har gjort det mer komplicerat för slutanvändare och verksamma inom IT. För att kunna skapa interaktion och samarbeten mellan medarbetare, samt för att effektivisera mötesupplevelsen, behövs enkla och konsekventa lösningar. Men i studien uppger så många som 96 procent att de har stora utmaningar vad det gäller hantering av videokonferenser.

Tekniken och tjänsterna behöver förenklas och effektiviseras

Det är tydligt att marknaden för video, ljud och innehållsdelning växer och att det finns en efterfrågan på enklare teknik. Två huvudresultat som vi fann ur studien är att 84 procent använder två eller fler molnbaserade lösningar för videokonferenser och att 78 procent har två eller fler enheter i sina konferensrum. Detta ökar givetvis komplexiteten, då nya lösningar fortsätter att komma in på marknaden. Studien visar även att verksamma inom IT står inför ökade kostnader och utmaningar för att hantera flera molnbaserade videokonferenssystem. Bland annat måste de dagligen hantera utmaningar, som exempelvis svårigheter att ansluta till samtal, fördröjda videosamtal, dålig samtalskvalitet och användarupplevelse.

Dessa utmaningar är något som teknik- och tjänsteleverantörer måste arbeta hårt med för att kunna ge kunderna det som de förväntar sig, till exempel genom att göra tekniken kompatibel med många olika molntjänster för videokonferenser, istället för att låsa in kunden i olika avtal. Denna kompabilitet finns i dag redan på marknaden, till exempel i Polycom Trio-serien.

Resultatet av undersökningen är väldigt tydligt: videokonferenslösningar måste bli enklare. Branschen måste kunna leverera enklare och effektivare lösningar till kunderna, dels för att snabba på mötesprocessen men också för att förenkla jobbet för de IT-verksamma. Oavsett om samtalet sker via en molnlösning eller en enhet i ett annat mötesrum, måste vi kunna leverera lösningar där fokus tillåts ligga på produktiviteten i mötet, snarare än problem med teknik och video- och ljudanslutning.

Ole Mygind

Vice President, Försäljningsdirektör Norden, Polycom