Omegapoint vinner ramavtal med Göteborgs Stad

Göteborgs Stad har genomfört en ramavtalsupphandling för ”Konsulter, IT-data”.

Omegapoint vinner ramavtal med Göteborgs Stad 1Avtalet löper t.o.m. 2022-11-30 och total avtalsvolym uppskattas till 750 000 000. Ramavtalet är uppdelat i 11 kategorier och varje leverantör kan maximalt få tilldelning inom 3 av dessa kategorier. Omegapoint lämnade in anbud i kategorierna ”Systemutveckling och Systemförvaltning”, ”Informationssäkerhet” och ”Test och Testledning”.

”Det är glädjande att kunna konstatera att vi erhållit tilldelning i samtliga de tre kategorier vi deltog i. Det innebär att vi kan fortsätta leverera högkvalitativa tjänster till Göteborgs Stad och ger oss även möjligheter till ett fördjupat samarbete.” säger Peo Strand, affärsansvarig för Omegapoint.